ICV > Vegueria de Barce... > Barcelonés > Badalona > notícies > El grup municipal...

Notícia

0812_vest_bul_estaci_
Fletxa_component
16/12/2008
El grup municipal d'ICV-EUiA ha presentat, aquest matí, una moció per al millorament de l'accessibilitat a l'estació de Renfe

Es torna a demanar al govern de l'Estat i a Adif que compleixin amb els compromisos aprovats en els pressupostos estatals

 

 

 

El grup municipal d'ICV-EUiA ha presentat una moció per al millorament de l'accessibilitat a l'estació de Renfe en la mateixa línia de l'aprovada l'octubre de l'any passat.

 

L'anterior moció, aprovada per unanimitat, feia constar els acords presos en els exercicis pressupostaris del 2006 i del 2007 referents a l'actuació global de millora de la tanca de la via al seu pas per Badalona i la necessària millora de l'accessibilitat de l'estació de Renfe.

 

Aquestes millores no han estat executades i és per aquest motiu que, com a seguiment de l'acció de feta a l'estació de Renfe per la coalició ICV-EUiA per denunciar els problemes de mobilitat, s'ha presentat una nova moció que conté aquesta reivindicació i la de la neteja de la tanca de la via del tren, que també figurava en la moció aprovada per unanimitat pel Ple municipal.

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EUiA, ........ AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER TAL DE DEMANAR QUE S'INCLOGUI ALS PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT, L'ARRANJAMENT DE LES TANQUES I LA NETEJA DE L'ESTACIÓ DE RENFE DE  BADALONA

 

 

MOCIÓ

 

 

Atès que, per unanimitat, tots els grups municipals d'aquest Ajuntament van aprovar una moció el 30/10/2007 que instava al Govern de l'Estat, a través de l'ens Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a materialitzar les actuacions contemplades en els exercicis pressupostaris del 2006 i del 2007 referents a l'actuació global de millora de la tanca de la via al seu pas per Badalona, el manteniment i neteja adequats del tram de via que discorre des de Sant Adrià fins a Montgat i la necessària millora de l'accessibilitat de l'estació de RENFE.

 

Atès que diverses entitats ciutadanes com són la Plataforma Deixem de Ser Invisibles, l'entitat AMIBA i el Fòrum de Vida Independent, han reclamant la necessitat inajornable de millora de l'accessibilitat de l'estació de RENFE de la nostra ciutat.

 

Atès que en diverses ciutats, entre d'elles la veïna de Montgat, s'han executat obres que permeten una correcta accessibilitat a les seves andanes per a les persones amb una mobilitat reduïda o diversitat funcional.

 

És per això que els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, ..... proposen que l'Ajuntament Ple adopti els següents:

 

ACORDS

 

•1-      El Ple de l'Ajuntament de Badalona insta al Govern de l'Estat a tornar a incloure, aquest cop en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2009, les partides necessàries per complir els acords que ja van ser presos en els anteriors exercicis del 2006 i 2007 i dels que no es va materialitzar l'execució demanada.

 

•2-      Exigir que el Govern de l'Estat insti l'ens Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a executar, aquest cop sí, l'actuació global de reparació i millora de l'estat de la tanca de la via de RENFE al seu pas per Badalona, a realitzar una actuació de neteja intensiva de la via i a iniciar de forma urgent les obres de millora d'accessibilitat de l'estació de RENFE de Badalona, amb la instal·lació, entre d'altres, d'uns ascensors tal i com s'ha fet en estacions properes.

 

•3-      El Ple de l'Ajuntament de Badalona, dona el seu suport a totes les accions que l'alcalde de la ciutat faci per tal d'aconseguir les demandes contingudes en aquesta moció.

 

 

•4-      El Ple de l'Ajuntament de Badalona informa d'aquets acords al Govern de l'Estat, a l'ens Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a l'Associació de Veïns del Front Marítim de Badalona, a l'Associació de Veins del Gorg-Mar, a l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, a l'Associació de Veïns de Canyado, a l'Associació de Veïns Iris-Sol- Casagemes, a l'Associació de Veïns de Manresà, a la plataforma Deixem de Ser Invisibles, a l'entitat AMIBA, al Fòrum de Vida Independent, al Consell de Mobilitat de Badalona, i a la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

 

 

 

Tanmateix l'Ajuntament Ple acordarà allò que estimi més adient.

 

 

 

DL 21/04/2014 | 04:31
Fons_fixed_publications
205
  • Mesveure
  • Fons_fixed_agenda