16.10.09

Les aportacions d’ICV a la planificació territorial de la regió metropolitana

Autor: Quim Fornés
Càrrec de l'autor: Responsable de Política Municipal d’ICV del Vallès Oriental
Publicat a: El 9 Nou

El territori com un tot: viure, treballar, moure’s, gaudir, en un equilibri harmònic que ens permeti assolir els objectius vivencials, preservant-lo més i millor per a les generacions futures. Aquesta és la nostra manera de definir-lo, per això les nostres aportacions en el procés d’elaboració del Pla Territorial Metropolità han estat formulades a partir de tres grans línies d’argumentació:

 

La primera: La definició del territori com la primera de les infraestructures del país, sobre la qual s’estableixen els assentaments de població i les infraestructures de mobilitat. Això implica no només la preservació del patrimoni natural, sinó la necessitat de dotar-nos d’unes eines de gestió dels nostres espais oberts que permetin el desenvolupament d’unes activitats econòmiques d’alt valor afegit a la vegada que assegurin la preservació d’uns ecosistemes que mantinguin les seves diversitat i connectivitat.

 

La Segona: L’aposta per la compactació de la trama urbana existent com a resposta a les demandes de sòl per a habitatge i per a noves activitats econòmiques. D’aquesta manera hem de poder respondre a aquestes necessitats de més sòl i, a la vegada, millorar la qualitat del teixit urbà, avançant en la diversitat, la complexitat i la creació de noves centralitats de serveis que assegurin la pervivença de la vida econòmica a les nostres ciutats.

 

I la tercera: El necessari – imprescindible – salt de qualitat en l’oferta de transport públic de proximitat. Aquest salt de qualitat s’ha de basar en l’accés universal a la mobilitat quotidiana en tren, tramvia i bus, prioritzant les inversions en infraestructures ferroviàries per davant de les viàries i introduint en aquestes darreres eines per a la gestió sostenible dels fluxos de vehicles.

 

Aquesta visió global que posa l’accent en el desenvolupament econòmic sostenible, en l’aprofitament equilibrat dels nostres recursos, en la mobilitat col·lectiva i pública, en el gaudi respectuós del patrimoni natural, és la que marca la nostra planificació per a poder assegurar millor el nostre habitat, com l’element més preuat que tenim en el futur.