29.11.08

CAN CARABIT-CAN PALAUET

Afectació urbanística del POUM senyalitzada amb color GROC. El color VERMELL, equival a un desdoblament del sector de la Riera de Vallromanes de manera que, provoca una afectació GREU a la zona d'influència arqueològica de la ROCA FORADADA.