16.11.09

Cohesió social, equilibri territorial i participació ciutadana, eixos del Granollers del futur

Autor: Jordi Garriga
Càrrec de l'autor: President d’ICV del Vallès Oriental
Publicat a: El 9 Nou

Granollers està en plena elaboració del seu Segon Pla Estratègic; això és, de la definició dels eixos sobre els quals es vol desenvolupar en els propers anys. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds hem fet un seguit d’aportacions que es poden resumir en tres grans apostes:

 

Per la cohesió social i l’accés universal als serveis públics. El desenvolupament econòmic i social de les ciutats dependrà, cada cop més, de la universalització en l’accés a la informació i el coneixement. Granollers ha de seguir aquesta línia i esdevenir, seguint la tradició de l’Escola Municipal del Treball, ciutat de referència en els ensenyaments professionals i ocupacionals en sectors com el sòciosanitari i l’agroalimentari. Aquesta aposta per la formació, estesa a la lluita contra la fractura digital i amb una relació cada vegada més estreta entre el teixit empresarial i el sector educatiu, és la millor garantia en un futur proper d’alts nivells d’ocupació de qualitat i d’inclusió social dels sectors més desafavorits.

 

Per l’accés a l’habitatge i la racionalització de la mobilitat i de l’ocupació del sòl. Aquest Pla Estratègic ha d’afrontar el repte de permetre l’accés universal a un habitatge digne sense que això impliqui majors ocupacions de sòl residencial. La promoció del lloguer amb figures com la masoveria urbana pot permetre la resolució d’aquest trencaclosques i, a la vegada, retornar la vitalitat al centre de la ciutat. La contenció en el creixement urbà ha de facilitar la millora dels sistemes de transport públic. Cal en aquest sentit que Granollers i la resta dels ajuntaments de la Segona Corona liderin de manera decidida l’aposta pel transport de mercaderies per ferrocarril com a garantia de la pervivència d’un teixit econòmic competitiu i compatible amb la preservació del territori.

 

Per l’exercici ple de la ciutadania basat en la informació i la participació. La descentralització de l’administració local, amb la conversió dels equipaments de referència dels barris en centres d’informació i atenció ciutadana, i la promoció de nous mecanismes de participació tant de caire territorial com sectorial han de permetre implicar la ciutadania de Granollers en la presa de decisions. En paral·lel amb això, el teixit econòmic i social de la ciutat ha de tenir veu en la definició de les línies estratègiques d’institucions clau (com ara la Fundació Hospital – Asil) i en l’elaboració dels projectes estratègics de la ciutat.

 

Aquesta és, en definitiva, la Granollers que volem: més justa, més sostenible, més participativa ... En resum, més a la mida de les persones.