22.03.10

Dia mundial de l’aigua

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: President Local d'ICV Granollers

L’ONU celebra aquest dilluns el Dia Mundial de l’Aigua, dedicat aquest any a l’amenaça de la qualitat de l’aigua al món sota el títol, “Aigua neta per a un món sa”.

La creixent amenaça de la qualitat de l’aigua i sobre tot la vital importància de la mateixa per a la vida en aquest planeta, així com per al funcionament de l’ecosistema, les comunitats i l’economia fa necessari tenir especial cura amb un recurs tant escàs com és l’aigua. 

La pobresa de moltes persones comença per causa de l’accés o no a l’aigua potable. Sense aigua neta no podem tenir bona salut i sense recursos hídrics tampoc poden desenvolupar-se. Habilitar els individus i comunitats per tal que tinguin tots accés a aigua potable i a condicions de vida higièniques és una necessitat, per això cal una millor gestió del recursos. Segons els experts, per a l’any 2025 es calcula que dos terços de la població humana tindrà algun tipus de restricció enfront de l’aigua dolça.

A casa nostre desprès de la sequera del 2007, on Catalunya va patir una forta sequera que va obligar a decretar mesures excepcionals, solucionat momentàniament amb l’arribada d’abundants pluges  a finals de 2008 van permetre situar totes les conques de Catalunya en un escenari de normalitat. Ara al 2010 registrem una bona capacitat de reserva als embasaments de les diferents conques de Catalunya i amb abundant neu a la capçalera dels rius, però no podem caure en l’optimisme i tal com varem fer en aquell episodi de sequera, on la ciutadania va reduir força el consum, va prendre consciència i va assumir la seva part de responsabilitat, cal continuar enviant missatges i conscienciant-nos tots de que l’aigua és un be escàs. 

No només cal conscienciar als ciutadans, també aquells sectors que en consumeixen més, l’agricultura i la ramaderia són les activitats humanes que consumeixen més aigua, a Catalunya representen gairebé un 50 % del consum total, no hem d’oblidar la majoria de processos industrials on l’aigua també es necessita , per això cal fer politiques de millores i aprofitament dels recursos i els sectors implicats han de millorar i gestionar millor les seves activitats per assegurar la conservació de la qualitat i quantitat dels ecosistemes d’aigua dolça que proporcionen serveis als homes  i a la resta d’éssers.

Des de les administracions amb les infraestructures realitzades en aquest últims anys per l’agència Catalana de l’Aigua  de la Generalitat de Catalunya, com les dessalinitzadores han millorat la quantitat, la qualitat i la disponibilitat d’aigua per els propers anys. Aquestes actuacions, que han comportaran unes inversions de més de 6000 milions d’euros, permet superar les conseqüències de les sequeres i garantir les necessitats d’abastament d’aigua, però cal continuar treballant per una nova cultura de l’aigua