20.10.05

Gallecs salvat, Gallecs protegit

Autor: Grup municipal ICV-EA

Publicat a: Parets al Dia
No ens volem atribuir un mèrit que és col•lectiu, el de totes aquelles persones i entitats que durant molts anys han lluitat per la preservació de Gallecs. Però ara que som a punt d’aconseguir aquest objectiu, és legítim que recordem que primer el PSUC i després ICV sempre hem estat al peu del canó en la defensa de la preservació del seu caràcter agrícola. Mai hem retrocedit ni un milímetre i avui podem dir que ha valgut la pena.

Després de l’aprovació per part del govern tripartit del Pla Director de Gallecs, a nivell municipal l’equip de govern hem impulsat la modificació del Pla General per qualificar com a no urbanitzables tots els terrenys de Parets que formen part de l’àmbit de Gallecs (tots els grups polítics hi han estat d’acord menys el NOPP).

D’altra banda, la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, en mans d’ICV-EA, ha complert la seva paraula d’incloure Gallecs al PEIN i la setmana passada, la Direcció General del Medi Natural va donar a conèixer les 1090 Has. que formen part d’aquest espai a protegir. Es reconeix així el seu paper com a connector biològic clau entre el litoral i els espais naturals de l’interior, que és testimoni del paisatge natural de la plana vallesana i espai de biodiversitat, lloc de pas i aniament de moltes espècies d’ocells, peça clau en el conjunt de vies verdes però sobretot, espai d’activitat agrària.

Gallecs s’ha salvat i es protegirà però el nostre compromís segueix. Lluitarem per obtenir els recursos econòmics que permetin la gestió dels seus valors paisatgístics, faunístics, naturals i especialment els agrícoles.