24.02.15

GESTIÓ DELS RESIDUS de l’empresa Mines Llansa SA

Resposta al Grup Municipal d’ICV en referencia amb el escrit RE 831/2015, de data 6 de febrer de 2015, amb el que sol·licita un informe dels serveis tècnics municipals, sobre la GESTIÓ DELS RESIDUS de l’empresa Mines Llansa SA