21.04.08

GOVERNANT LES CONTRADICCIONS

Autor: Jordi Garriga, president comarcal d'ICV

Publicat a: jordigarriga.blogspot.com
Voltant per la blogosfera ecosocialista és fàcil adonar-se com la gestió de la crisi de la sequera per part del Departament que dirigeix en Cesc Baltasar ha aixecat passions enfrontades entre la mateixa família d'Iniciativa.

Tant de soroll de comunicats, manifestos i declaracions entrecreuades pot portar a pensar que el projecte ecosocialista està en crisi. Res més lluny de la realitat. Que hi hagi debat intern, tant del fons com de les formes, és el millor símptoma de la importància del paper de l'esquerra transformadora roja i verda que ICV representa. Altra cosa és que aquest debat es vehiculi pels canals adequats, però a mi aquesta qüestió em sembla secundària, malgrat el rebombori que comporta.

El que sí posa de relleu l'actual situació són les contradiccions que, per a una força minoritària com ICV, suposa estar en un govern com el que presideix José Montilla. És sobre aquest element sobre el que voldria fer una reflexió una mica més detinguda.

Partim de la base que governar ha de ser entès com una eina, no com un objectiu. Una eina per dur a terme les polítiques d'esquerres i ecologistes que Iniciativa du en els seus programes electorals, ni més ni menys. D'aquest principi se'n poden extreure dues derivades: La primera, que cal valorar en la seva justa mesura el paper d'Iniciativa en el Govern, a partir de les polítiques concretes i no del soroll mediàtic o de qüestions conjunturals. I la segona, que el dia que formar part del Govern d'Entesa no garanteixi uns efectes polítics en la direcció d'un país socialment més just i territorialment més cohesionat i sostenible, el millor fóra deixar-ho.

Sense Iniciativa al Govern no s'haurien aprovat lleis com la del Dret a l'Habitatge o la del Memorial Democràtic; no tindríem l'actual Xarxa Natura 2000 ni hi hauria càmeres a les comissaries catalanes (mesura que, convé recordar-ho, proposava entre d'altres Amnistia Internacional). Aquests són exemples d'un bagatge de gestió de govern que ICV ha de saber administrar.

Dit això, en els propers mesos passaran pel Parlament qüestions sobre les quals Iniciativa hi té molt a dir i al voltant de les quals no hi ha - si més no de moment - un posicionament unànime de les tres forces que donen suport al Govern d'Entesa. Són temes com el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, el Pla Nacional per a les Infraestructures o la Llei d'Educació de Catalunya, sense oblidar la gestió del Decret de Sequera i de les inversions vinculades.

Serà la capacitat d'Iniciativa d'influir en aquestes decisions la que dictaminarà si ICV ha de continuar o no recolzant el Govern d'Entesa. Perquè aquests són debats de model de país, i dins d'un executiu hi pot haver desacords sobre actuacions concretes, però no sobre les línies polítiques mestres.