13.05.14

Al.legacions modificació pressupost 4/2014

Al.legacions i suggeriments a l'aprovació de la modificació de crèdit i crèdit extraordinari 4/2014 aprovada inicialment el dia 2 d'abril de 2014 pel Ple de l'Ajuntament de Begues.