30.04.09

Més cohesió social davant la crisi econòmica

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: President Local d'ICV Granollers
Publicat a: El 9 Nou

Cada 1er de maig els treballadors i treballadores sortim al carrer per defensa els nostres drets laborals i salarials. Aquest any té especial significat davant la situació d’atur com a conseqüència de la crisi econòmica.

Els poderosos volen aprofitar la situació per retallar salaris i les condicions laborals i socials dels treballadores i treballadores, volen que siguem nosaltres, qui paguem la festa, mentre ells han tingut molts beneficis durant aquests anys de bonança econòmica.

Durant aquests anys s’ha donat un desigual repartiment de la riquesa. Mentre els poderosos han tingut alts beneficis els salaris dels treballadors i treballadores han anat perden poder adquisitiu atès que els salaris perden pes en la renda nacional.

La dreta neoliberal continua aposten per conservar l’actual repartiment injust de la riquesa, fins i tot desviar-lo encara més en detriment dels assalariats i assalariades.

En aquesta qüestió ICV no som indiferents, la nostra acció política busca afavorir les rendes del treball. A més cal polítiques progressistes que permetin una redistribució favorable a l’equitat social a través de les polítiques públiques i la defensa de la millora del sistema de protecció social.

Al costat això, cal mesures clares contra l’atur. L’atur ha iniciat una etapa de creixement força significatiu, s’ha trencat la tendència dels darrers dotze anys i s’ha tornat a la fase de destrucció d’ocupació.

Catalunya, és una de les comunitats autònomes on més ha crescut el nombre d’aturats i aturades en el que portem d’any. En concret el mes de març l’atur s’ha situat en 498.352 persones, és a dir, s’ha augmentat en un any un 70,87%.

Per això aquest 1er de maig les manifestacions arreu de Catalunya han de ser massives en defensa de la creació d’ocupació, de garantir drets i protecció social per als treballadors i treballadores en actiu i per a les persones aturades. Volem que les administracions públiques s’impliquin més, perquè la llibertat del ser humà comença amb una ocupació digne i ara són moltes les persones que no cobren cap prestació o subsidi, que no poden fer front al pagament de les seves hipoteques o lloguer per no tenir suficients recursos. 

Aquesta realitat nacional també s’expressa en l’àmbit local. La nostra ciutat, l’atur ha augmentat des d’agost de 2008 fins al març 2009 un 59,09% i el primer trimestre un 11,99%.   

Cal doncs, que a  la nostra ciutat es treballi per a la cohesió social davant l’augment de l’atur que estem patint. Volem que el govern de la ciutat sigui més actiu, dinàmic, ambiciós per fer front a la crisi.

En aquest sentit proposem que l’ajuntament elabori un Pla d’ocupació de caràcter anual amb finançament local i s’escau d’altres administracions. Aposti per potenciar l’ocupació social, és a dir, aquells serveis destinats a l’acompanyament per a la gestió de la vida diària com poden ser accions per a les persones grans, discapacitats o infants i també serveis d’acció cívica a la comunitat  dirigits a la sensibilització ambiental, a la creació d’espais de relació i de lleure, a la conservació del patrimoni i a la promoció cultural amb la qualitat de promoure el coneixement de la ciutat mitjançant la participació dels ciutadans i ciutadanes.

Això és el que pensem la gent d’ICV els ciutadans i ciutadanes són el més important del nostre projecte de ciutat i per això ara més que mai cal solucions als seus problemes, en definitiva els nostres problemes.