09.07.08

MIGRAR NO ÉS DELICTE. NO A LA DIRECTIVA DE LA VERGONYA

Autor: Organització nacional d'ICV

Publicat a: www.iniciativa.cat
Manifestem la nostra repulsa al projecte de Directiva de Retorn de la Unió Europea -relativa als procediments i normes comunes als Estats Membres per al retorn dels nacionals de tercers països que es trobin il·legalment en el territori- que prioritza els aspectes més repressors de la política migratòria, centrats en l’internament, les expulsions, les repatriacions i les mesures coercitives sense garanties de respecte als drets humans i a la vida de les persones migrades. En qualsevol cas, el punt

de partida d’aquest debat hauria de ser la gestió legal de les migracions entesa en un sentit ampli.

Aquesta Directiva preveu, entre d’altres, els següents aspectes: una decisió administrativa que comporta privació de llibertat, fins i tot durant el tràmit de sol·licitud d’asil o de permís de residència -fins ara es requeria una ordre judicial prèvia-, una durada de la detenció desproporcionada que pot estendre’s fins als 18 mesos -a Espanya actualment són 40 dies-, una pena sistemàtica de prohibició d’accés al territori europeu per 5 anys -l’Estat espanyol ja ho aplica- i una falta de protecció i de garanties legals. La Directiva també preveu que aquestes mesures s'apliquin en determinades circumstàncies als menors no acompanyats.

L’aprovació d’aquesta Directiva significaria un atemptat als drets humans, un retrocés en el projecte d’integració europea, i un atac als principis fonamentals com el dret a la llibertat i el dret a emigrar, a més de perpetuar la intolerància i la segregació de la població més exclosa i en situació més desfavorable. A més, suposa una vulneració flagrant del Dret Internacional i concretament de la Convenció sobre els drets del menor de 1989 i de la Convenció de Viena sobre relacions consulars de 1963, ambdues ratificades per tots els països membres de la Unió Europea.

Els sotasignants veiem amb especial preocupació que el Govern espanyol s’hagi alineat amb les posicions més dures defensades en relació al fet migratori. També volem fer públic el nostre rebuig a l’anunci del Govern d’ampliar fins als 60 dies l’internament de les persones migrades, més encara tenint en compte les condicions deplorables dels centres d’internament al nostre país. Espanya continua vulnerant els drets més bàsics de les persones migrades en situació irregular, doncs permet el manteniment d’autèntics "forats negres", els centres d’internament d’estrangers, sense inspecció judicial, on són recloses persones que no han comès delictes, i les deficiències dels quals han estat reiteradament denunciades no només pel defensor del Poble sinó també pel Parlament Europeu, per les organitzacions humanitàries i pel nostre Grup Parlamentari al Congrés dels Diputats.

Tant el projecte de Directiva com les intencions manifestades pel Govern espanyol són inacceptables perquè donen carta blanca a la vulneració sistemàtica dels drets fonamentals, no plantegen la qüestió des de l’òptica dels drets humans i no només estableixen mesures de privació de llibertat, sinó que tampoc fixen normes de protecció suficients per impedir que les ja deplorables condicions actuals es deteriorin encara més.

Aquesta directiva que vulnera els drets humans dels immigrants és un pas radicalment contrari al model d’Europa que volem. Per tot plegat, els sotasignants exigim al Govern espanyol que rectifiqui en la seva posició favorable a la Directiva i animem la resta de forces polítiques, socials i civils a continuar amb la campanya de denúncia.