16.06.11

Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Figueres. 20 de juny 2011 (núm 13)