05.07.11

Ordre del dia del Ple de l´Ajuntament del dijous 7 de juliol a les 19.00h