17.03.15

Passant comptes

Autor: Rafa Duarte

Entre altres virtuts, la democràcia obliga a un procés periòdic en el qual els electes han de rendir comptes i explicar la seva gestió als electors. Aquest procés s'intensificarà durant els propers mesos, perquè la convocatòria de les eleccions municipals del mes de  maig obligarà les forces polítiques a explicar què han fet i què volen fer a la nostra ciutat.

Des d'ICV-EUiA acceptem el repte, és més, volem confrontar i comparar allò que vam dir que faríem i allò que realment hem fet, què és allò que proposem per a la ciutat i allò que d'altres proposaran. És el moment de la veritat, quan la voluntat democràtica dels ciutadans dóna i treu raons als uns i als altres.

Fa algun temps en aquesta mateixa columna vaig explicar per què al Prat moltes coses són diferents. Doncs bé, hi tornaré ara i ho faré utilitzant gairebé les mateixes paraules que vaig utilitzar aleshores: el Prat és diferent perquè el subministrament d'aigua el gestiona una empresa pública i no una de privada, per la manera com funcionen els serveis d'atenció domiciliària, perquè no hi ha cap infant que no tingui cobertes les necessitats nutricionals, pel tipus d'ajuts públics que reben molts pratencs dels nostres serveis socials, per la manera com s'actua en els temes d'habitatge des de Prat Espais, perquè la xarxa d'entitats cíviques i socials continua creixent i no es redueix, perquè es manté l'esforç en qualitat i neteja de l'espai públic, pel tipus d'actuacions que s'han dut a terme per contenir les problemàtiques socials en algunes zones del municipi, perquè durant els últims anys s'han obert (i no tancat) nous equipaments públics, perquè hem estat el primer ajuntament a posar en marxa un pla de mesures de foment de l'ocupació d'àmbit local i perquè el Prat és, avui, la ciutat més igualitària de Catalunya.

Tots els càrrecs electes d'ICV-EUiA vivim al Prat i treballem per millorar la nostra comunitat. Ara toca parlar del Prat i passar comptes davant els ciutadans i les ciutadanes d'una gestió pública que considerem exemplar, eficaç i fidel a uns valors de transparència i justícia social que des de l'esquerra sempre hem defensat.