31.12.09

Un pressupost sobre noves bases

Autor: Joan Olóriz i Serra
Càrrec de l'autor: Portaveu del Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Girona
Publicat a: El Punt

Els pressupostos aprovats a l'Ajuntament de Girona per al 2010 reflecteixen l'esforç que hem fet al redactar-los els grups municipals que formem part del govern. Són uns pressupostos que modifiquen sensiblement els paradigmes dels anteriors i que signifiquen un pas de l'austeritat del 2009 a quelcom molt difícil, com és el decreixement. Decreixement que no vol dir deixar de fer el que és necessari i que és el que hem marcat com a prioritari en el document de bases, sinó decreixement entès com a fer de l'estalvi i de l'austeritat en els mitjans, la norma.

En el primer pressupost de la legislatura, el grup municipal d'ICV-EUiA ja ho va demanar, l'any passat vam fer un primer pas, i per això els vam qualificar de pressupostos de transició. Enguany hem fet un pas més per aconseguir uns pressupostos sobre unes noves bases que responen a un triple objectiu: 1) Implementar polítiques socials, educatives i laborals amb repercussió directa en els ciutadans que més ho necessiten. 2) Continuar donant els serveis necessaris per a la ciutat en el seu conjunt i 3) assegurar unes inversions, mediambientalment responsables, que dinamitzin el teixit productiu i generin ocupació.

En aquest sentit, hem ampliat la plantilla en aquells serveis imprescindibles per completar el model de seguretat i el social que garanteixi la cohesió en temps difícils i hem reduït aportacions en diferents partides, que afecten àrees com ara Cultura i Alcaldia, entre d'altres, tot i que en totes les àrees hem fet un esforç de contenció.

Pel que fa a les inversions, volem destacar que més de la meitat s'apliquen a l'àmbit educatiu, social i mediambiental. L'augment d'inversió en estalvi energètic i energies renovables, tant en l'enllumenat públic com en els equipaments, continua el camí encetat amb l'aprovació del pla energètic, al qual hem destinat ja prop de 4 milions d'euros i que haurem de continuar en els propers anys. Un nou tipus de pressupostos que porta a la necessària superació d'un model desenvolupat en un cicle de creixement a un altre que es consolidarà en un marc d'incerteses. Per superar-les, però, ens caldrà encara més esforç.

El grup municipal d'ICV-EUiA afronta el futur amb confiança i continuarà treballant amb responsabilitats de govern molt sensibles per a la ciutadania, com són les polítiques socials, l'educació i el medi ambient, amb un pressupost que creiem adequat als reptes que ara tot just albirem.