02.03.06

Prou d’escales !

Autor: Grup Municipal ICV-EA

Publicat a: Parets al Dia
De tothom és conegut el nostre compromís amb la supressió de les barreres arquitectòniques i la nostra lluita per garantir l’accessibilitat de tota la ciutadania als diferents espais públics i tot tipus d’edificis. Avui encara és una assignatura pendent i queda molt per fer. Un dels casos més llargament reivindicats ha estat la supressió de les escales per accedir a l’estació de la RENFE. Per ICV és un repte que ve de legislatures anteriors i ara que som al govern, entenem que és una prioritat irrenunciable.
Fa anys que vàrem proposar fer unes escales mecàniques. Quan s’havia d’haver fet no es va fer i avui tots els experts aconsellen que la millor solució per salvar el desnivell és la instal•lació d’un ascensor. Tot el govern ens hem compromès amb els usuaris i usuàries i amb el veïnat a tenir-ho enllestit cap a final d’any o començaments del proper, en un context a més, de millora global del barri de Can Roura, on ben aviat s’haurà acabat la placeta del carrer d’Anselm Clavé, es canviarà l’enllumenat, es soterraran contenidors, s’ampliaran voreres i es guanyarà en definitiva, espais de prioritat pels vianants.
Sabem que hi ha encara força barreres arquitectòniques pendents d’eliminar (parc de la Linera, etc.), però la qüestió s’està abordant i mica a mica es va veient la feina. En quan a l’estació de tren, haurem de demanar a Rodalies RENFE que faci una rampa per salvar els graons que porten del carrer Baixada de l’Estació a l’estació pròpiament dita. Pel que fa a l’Ajuntament, insistim, finalment tindrem l’ascensor per accedir a l'estació.