07.03.11

Que la crisi no serveixi d'excusa. Dones, ni un pas enrere

Autor: Conchi Caruda
Càrrec de l'autor: Dones amb Iniciativa
Publicat a: El 9 nou

S' ha lluitat i se està lluitant pels drets de les dones i per eradicar les desigualtats que existeixen entre homes i dones, s’han fet canvis en las lleis i en actuacions polítiques, però avui encara és un repte pendent d’assolir per la nostra societat.

La igualtat no és encara una realitat i les dades ens demostrem com les dones no gaudeixen dels drets en la mateixa mesura que els homes, continuen les discriminacions en el mercat laboral, en la representació social  i política, en la participació, en el repartiment del treball domèstic i reproductiu, en els mitjans de comunicació, etc..

La actual crisi econòmica està provocant un empitjorament de les condicions econòmiques i socials de les dones. LA CRISI HA GENERAT NOUS FOCUS D’EXCLUSIÓ SOCIAL. I si a aquesta crisi li sumen el canvi de govern a Catalunya que en les seves primeres accions ja ha demostrat que les polítiques de gènere no formen part del seu programa de govern.

La crisi no pot ser una excusa per deixar d’avançar o retrocedir en les millores aconseguides. No podem donar ni un pas enrere en la lluita per la igualtat. No podem tolerar que les polítiques de gènere es considerin "prescindibles" i que siguin les primeres en desaparèixer o en patir retallades.

La Carta Europea per a la Igualtat ens diu l' importància de les autoritats locals per impulsar accions concretes en favor de la igualtat, per tant el paper dels Ajuntaments en aquesta lluita és fonamental, ja que aquestes mesures s’han de dur a terme també des de la quotidianitat i la proximitat que les institucions locals representen.

Els municipis s' han de dotar de mecanismes estables que garanteixin el desenvolupament de polítiques de gènere i la defensa dels drets de les dones.

Per tot això, en el marc del 8 de març. Dones amb Iniciativa demanem:

1. Crear, o garantir en el seu cas, la continuïtat de les Regidories de Polítiques d’igualtat de Gènere, amb recursos econòmics suficients.

2. Realitzar plans transversals per fomentar l’equitat de gènere al municipi, garantint el compromís pressupostari de totes les regidories implicades en la seva execució.

3. Plans d’igualtat Municipal i garantir la presència d’una Agent d’igualtat Municipal.

4. Les actuacions municipals hauran de tenir en compte les múltiples discriminacions que poden patir les dones, com ara les derivades de l’origen ètnic, la cultura, l’orientació sexual, la religió o les discapacitats. I dur a terme Plans d’inclusió Social que garanteixin la lluita contra aquestes situacions.

5. Fomentar el associacionisme femení, com a eina de socialització i garantir la  continuïtat del treball en la línea de la prevenció, la sensibilització i la lluita contra la violència masclista.