21.02.12

REFORMES, RETALLADES I RETROCESOS

Autor: Rafa Duarte

 

En aquests primers mesos de l'any s'han aprovat dues reformes legals de molta importància i els seus efectes s'estendran pel conjunt de la societat i de l'economia catalana i espanyola. Parlem de la reforma del sistema bancari i la reforma laboral.

És evident  que els principals elements que determinen la crisi econòmica que patim són l'imparable augment de l'atur i la manca de crèdit per part de les entitats financeres. Aquests dos problemes són els que és pretenen solucionar amb les mesures legislatives el nou govern del PP.

És curiós que el tancament del circuit de crèdit cap a les empreses s'ha pretès abordar amb mesures que suposaran una altra injecció extraordinària de diners a la banca per al seu sanejament (milers de milions d'euros que se sumen a les enormes quantitats ja destinades per al mateix propòsit), això sense la contrapartida d'incrementar el crèdit ni res que se li sembli. De fet, en aquest mateix moment es critica al sistema bancari, perquè els més de 100.000 milions d'euros que el BCE els ha prestat estan sent utilitzats per fer caixa i comprar bons a un interès més alt que el que paguen al BCE, per la qual cosa no està arribant ni un sol euro al seu destí final que era l'estímul a la concessió de nous crèdits al sistema productiu.

Més paradoxal és l'anomenada reforma laboral. L'argument per aquestes mesures ha estat l'evolució negativa de l'atur en els darrers anys. Però les mesures aprovades no se centren en estimular la contractació ni en generar iniciatives de creació d'ocupació, de fet no hi ha quantificat ni un sol euro per a mesures d'estímul a l'ocupació (al contrari respecte a les enormes quantitats destinades i concretades per al sector bancari). Les mesures se centren en abaratir l'acomiadament i desequilibrar la negociació col·lectiva.

És tan evident l'orientació i qui són els beneficiaris d'aquesta nova normativa laboral, que ja es parla de "reforma patronal". Els propis redactors dels textos legislatius afirmen que es probable que en els propers  mesos s'intensifiqui la destrucció de l'ocupació i el creixement de l'atur. I és que si la causa de l'atur no era la legislació laboral, difícilment la solució pugui ser una reforma laboral. Per tant, les motivacions de la reforma són altres, en el fons assistim a un episodi més de retallades de drets que s'afegeixen a les retallades de serveis públics i constitueix un veritable retrocés de la societat democràtica que des de sempre ha defensat l'esquerra.

El que realment es pretén és acabar amb la capacitat de resistència i oposició a aquesta tendència de retrocés social i forçar una redistribució dels costos de la crisi a partir d'una redistribució de rendes en detriment dels salaris i a favor de les rendes de capital.