16.07.14

Remunicipalitzar serveis

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA
Publicat a: Butlletí Municipal, Granollers Informa

Durant el cicle de creixement econòmic la majoria de partits polítics van predicar el dogma de la privatització de serveis públics com el millor dels sistemes de gestió de les institucions públiques. Per endolcir-lo i donar-li un vist d'amabilitat, n'hi van dir "externalitzacions."

Així, durant les darreres dècades, la majoria d'ajuntaments han "externalitzat" tot allò externalitzable, sota el pretext que els serveis en mans privades són més eficients i econòmics.

La gestió interna en mans públiques, si es fa bé i s'hi dedica l'atenció necessària, és més barata i eficient que la concessió a mans privades. Diversos estudis recentment publicats constaten que la gestió de l'aigua de boca en mans publiques arriba a ser fins a un 25 % més econòmica per a la ciutadania, que quan es privatitza. En la mateixa línia, diverses entitats i institucions denuncien abusos en els marges de benefici empresarial de les grans
concessionàries de serveis públics "externalitzats", i denuncien l'empitjorament dels serveis prestats, que repercuteix sempre en la ciutadania.

És evident, també, la precarització dels treballadors d'aquests serveis públics que veuen reduïts els
seus drets laborals i salarials quan el servei "s'externalitza".

A Granollers són molts i diversos, els serveis públics externalitzats, i des d'ICVEUiA proposem començar
a recuperar alguns d'aquests serveis, per dotar-los de millor qualitat, per millorar les condicions laborals dels seus treballadors i per a repercutir en una rebaixa dels costos que aquests serveis representen per a la ciutadania de
Granollers.

El primer servei que caldria remunicipalitzar és el de la neteja dels carrers, que té marge de millora qualitativa i d'estalvi de costos, sense empitjorar-ne les condicions. Hi ha suficients experiències en el nostre entorn de com un sistema públic de neteja és més efectiu i més econòmic que un de privat. Per què a Granollers seguim
pagant més?