11.02.01

La seguretat alimentària

Autor: Antoni Gutiérrez Díaz

Publicat a: Ona Catalana
La crisi de les vaques boges no sols ha causat pèrdues econòmiques tan greus com, en alguns casos, injustes i evidenciat responsabilitats, sinó que també ha creat un estat d'opinió pública a favor de la seguretat alimentària, a la qual els mitjans de comunicació, en la seva immensa majoria, han contribuït de forma positiva.

Tant és així que no és agosarat assegurar que la dinàmica social reivindicativa ha obert la porta a una nova etapa en la concepció de la seguretat alimentària. Sens dube, n'és un exponent la decidida reorientació de la política agrària a Alemanya, que no sols fa referència a la ramaderia sinó que és un NO categòric al principi neoliberal del màxim profit que estava invadint tots els àmbits de la producció.

En el mateix sentit ha treballat el Parlament Europeu en el seu últim plenari. En base al Llibre Blanc sobre Seguretat Alimentària, ha exigit el màxim rigor en el compliment de les més de 80 disposicions existents que estan relacionades amb la seguretat alimentària, entre les quals hi ha les que es refereixen a la manipulació dels aliments o a les normes d'higiene dels escorxadors. Al mateix temps, es donava un impuls a la creació de l'Autoritat Europea per a la Seguretat Alimentària, que estarà dotada de 40 milions d'euros per als tres primers anys i serà competent en tots els temes que tinguin un impacte directe o indirecte sobre la seguretat dels aliments. La seu té tres candidatures, Parma, Hèlsinki i Barcelona. Sabrem quina és l'escollida d'aquí a poques setmanes.

Ni magnifiquem ni minimitzem el problema de les vaques boges, però no oblidem que només és una part d'una qüestió fonamental: la necessitat de posar per davant dels guanys econòmics la seguretat dels consumidors.