10.04.08

LA SEQUERA, UN TEMA DE PAÍS

Autor: Josep Torrecillas, vicepresident comarcal d'ICV

Publicat a: Contrapunt
Els catalans i les catalanes estem davant el repte més important dels últims anys: fer front a la sequera que afecta als gairebé 7,3 milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Aquesta situació, comporta prendre mesures excepcionals per pal•liar la sequera per les repercussions socials, territorials i econòmiques, que necessita a la vegada la participació de totes les institucions i els sectors econòmics i socials i que cal una actuació solidària entre territoris en un marc de sostenibilitat.

El Govern de Catalunya està actuant en dues direccions. La primera, està fent un gran esforç inversor i de planificació per resoldre les mancances d’aigua de Catalunya, s’està invertint més de 1.700 milions en grans infraestructures d’abastament fins a l’any 2012. En aquest sentit dir, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge té un Pla d’actuació sobre la política de l’aigua a Catalunya durant el període 2007-2015 on els eixos principals en matèria de sostenibilitat ambiental i de garantia de disponibilitat de l’aigua son els següents: a) sanejament i millora de la qualitat, b) recuperació ambiental dels rius i ordenació del medi, c) regeneració i reutilització d’aigües depurades, d) recuperació d’aqüífers, e) millora de l’eficiència de les xarxes i foment de l’estalvi, f) dessalinització, i g) suport a l’abastament local.

La segona està fent inversions de més de 177 milions que s’estan executant des de que es va activar el decret de sequera per tota Catalunya. D’aquestes mesures la que sembla que té més crítiques es la possible aportació d’aigua del riu Segre al riu Llobregat. Aquesta aportació serà en la mesura que a la tardo no plogués gens i per tant si fos així tindria una aportació temporal amb l’objectiu de que no es produeixin talls domiciliaris a la tardor i primavera vinent, fins que la dessalinitzadora d’El Prat aporti recursos hídrics al sistema abastament.

Per altra banda el Grup parlamentari d’ICV-EUiA ha presentat a la mesa del Parlament una moció en la que planteja entre altres qüestions constituir una Taula Nacional de la sequera on participin representants dels grups parlamentaris, agents socials, territorials, acadèmics i ambientals per tal que faci un seguiment de les propostes excepcionals amb dues premisses importants: a) les actuacions en cap cas poden comportar un transvasament permanent d’aigua entre conques i b) seran criteris de treball la disponibilitat d’aigua, els terminis d’execució, la preservació dels cabals ecològics mínims i els impactes territorials.

És evident que l’actual situació s’ha convertit en un tema de país, i per això no podem entendre les posicions de CIU i del Govern Espanyol. El primer amb la proposta del transvasament del Roine que presenta importants incerteses polítiques, administratives i terminis d’execució que excedirien els set anys, o més. En aquest període s’hauran fet infraestructures necessàries que ja aportaran nous recursos, i per tant reduiran la demanda d’aportacions addicionals, de manera que el transvasament del Roïna seria una obra desproporcionada per a un volum petit de necessitats d’aigua amb un cost prohibitiu que estaria fora de tota lògica. El segon més enllà de manifestar el seu desacord amb algunes de les propostes del Govern de Catalunya no ha fet cap proposta pròpia rigorosa i per tant cal instar al Govern de Rodríguez Zapatero responsabilitat per assegurar l’aigua dels catalans i les catalanes, ja que fins ara ningú ha proposat solucions millors a les ha realitzat el Govern de Catalunya.