27.04.06

Viure sense soroll

Autor: Grup Municipal ICV-EA

Publicat a: Parets al Dia
La gent d’Iniciativa no pretenem viure en un compte de fades i som conscients que per la pròpia ubicació geogràfica del nostre municipi som molt lluny d’un paradís idílic on només es senten els sons de la natura. Sabem que avui Parets és un poble industrial, que ens trobem envoltats de potents vies de comunicació i què en definitiva, estem condemnats a conviure amb els efectes del soroll del trànsit, de les obres, de les indústries i per adobar-ho, amb el brogit que cada vegada més sovint ens ve del Circuit de Velocitat de Catalunya.
Però és legítim que vulguem mitigar-ho en la mesura que es pugui i és el nostre compromís i la nostra obligació legal i moral fer tot allò que sigui possible per reduir el volum del soroll que ens envolta. Per això, des de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat que ICV porta en el govern local, s’està duent a terme una auditoria acústica, que ens ha de permetre conèixer les característiques de cadascun dels diferents focus de soroll i precisar quines mesures podem anar adoptant per reduir-ne els nivells a índexs acceptables. Creiem que serà una eina imprescindible per assegurar que les actuacions de l’Ajuntament en matèria de reduir el soroll siguin realment efectives.
Si reduïm el soroll, tots i totes també guanyem en qualitat de vida i aquest és sens dubte el nostre objectiu principal.