El Parlament aprova una bateria de mesures agràries, ramaderes i forestals a proposta de CSQEP