15.07.09

Acord de finançament: Catalunya guanya

Acord excel·lent i històric que multiplicarà per 5 els ingressos que Catalunya rep actualment en base a l’acord del 2001 entre PP i CiU i situarà Catalunya per primer cop per sobre de la mitjana de recursos per càpita.

Gràfic acord finançament digne

El Govern de Catalunya ha donat el vistiplau al nou model de finançament presentat pel Ministeri d’Economia i Hisenda i es desencalla la llarga i tensa negociació entre els dos governs. L’acord és el més important des de la recuperació de l’autogovern ja que es multiplicaran per 5 els ingressos que Catalunya rep actualment en base a l’acord entre PP i CiU de l’any 2001 i es situarà Catalunya per primer cop per sobre de la mitjana de recursos per càpita. Per tot això l’acord només es pot qualificar com a excel·lent i històric.

El nou model de finançament es caracteritza  per qüestions com la justícia, la dignitat i la solidaritat. A més a més, l’acord és transparent ja que el model de finançament assegura una continuïtat del finançament de Catalunya amb uns criteris objectius, clars i reconeguts per tothom. El model pactat al 2001 deixava en mans de negociacions marcades per la conjuntura i l’aritmètica política, cosa que s’evitarà a partir d’ara.

Per primer cop, podem parlar d’un acord just perquè compleix amb una llei, l’Estatut de Catalunya, referendat per àmplia majoria de catalans i catalanes. L’Estatut estableix que l’anivellament se circumscriurà als serveis bàsics de l’Estat del Benestar, com l’educació, la sanitat i els serveis socials. El 75% dels recursos tributaris de cada comunitat es destinaran a un fons que es distribuirà de forma anivellada d’acord amb la població, cosa que garantirà que les CCAA estiguin en igualtat de condicions.

A totes llums, el nou acord de finançament és un acord digne, amb unes xifres que permeten per primer cop que els recursos per càpita de Catalunya estiguin per sobre de la mitjana. En concret, se situarà cinc punts per sobre de la mitjana de comunitats autònomes el 2012, és a dir del 96% actual al 105%. Aquest és l’índex que li correspon en l’aplicació estricta del principi d’ordinalitat. El principi d’ordinalitat fa referència a que l’ordre en el rànquing d’assignació de recursos que ocupi cada Comunitat Autònoma després de l’anivellament no pugui ser pitjor que el que tenia abans de la redistribució. Amb l’antic model es podien donar situacions en que la 3a CCAA amb més recursos per càpita quedava relegada a la 10a posició després de l’anivellament.

Per últim, és un model amb principis federals i solidari amb la resta de l’Estat, cosa que cal destacar donat que la dreta espanyolista està realitzant durs atacs negant aquesta qüestió. La realitat és que en el nou model guanya tothom. L’estat invertirà més de 11.000 milions d’euros que aniran destinats a les CCAA. Però ara, amb mecanismes clars, justos i lògics. D’acord amb l’Estatut, s’articula de forma semblant al finançament que existeix als Estats federals: una part dels recursos tributaris propis de cada territori es destinen a la solidaritat, una altra part reverteix en majors ingressos per a cada Comunitat. Estem davant, per tant, d’una important descentralització política de l’Estat Espanyol.