26.09.10

Un Acord Social i Verd per avançar en la Societat de la Informació i el Coneixement

El Nou Acord Social i Verd que proposa ICV-EUiA per impulsar la modernització de Catalunya fa referència a l'impuls d'un nou model productiu, capaç de crear ocupació en l’economia vinculada al medi ambient i els serveis socials, que desenvolupi la nostra economia i, alhora, que millori la nostra qualitat de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) tenen un pes destacat en aquest canvi de paradigma. Ha d'esdevenir l'oportunitat d'avançar en els nous paràmetres de la Nova Economia, que té la informació i el coneixement como a motor de la producció i les xarxes, locals i globals, com a sistemes d'organització.

Obres de desplegament de la fibra òptica

 Ha d'aconseguir-se un pacte ampli, ambiciós i de llarg recorregut, més enllà dels cicles polítics naturals, amb les TIC com element motor, amb una inversió definida i reconeguda i una estratègia que abasti tots els àmbits.

Des de la perspectiva d’esquerres i transformadora, les polítiques relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació s'han de plantejar de manera completa i transversal per a poder abordar l'objectiu prioritari d'igualtat i cohesió social que volem per la nova la Societat de la Informació i del Coneixement (SIC). La fractura digital és un reflex de desigualtats en aquests moments de transició i convivència entre models analògics i digitals.

ICV postula una SIC inclusiva i oberta i on es garanteixen els drets fonamentals de la ciutadania. Que els beneficis de les TIC arribin a tot el territori i arribin a tothom segueixen sent avui un objectiu molt viu i, més encara, urgent: cohesió social i cohesió territorial.

Aquesta legislatura hi ha hagut importants avenços en la implantació de les TIC. Millores de serveis, usos i processos, interns i externs, de les Administracions Públiques amb projectes molt complets i d'impacte directe a la ciutadania en àmbits com la Salut,
la Justícia i l'Educació. Es remarcable la integració de propostes TIC que ha fet el departament d'Interior, en la millora de la coordinació i eficiència dels seus serveis i el desplegament de xarxes de telecomunicacions.

També destacar l'increment de la comunicació digital i divulgació que ha fet el departament de Medi Ambient per arribar i implicar a la ciutadania en les diverses campanyes de sensibilització. En aquest període s'han incrementat les actuacions transversals com la creació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) o accions adreçades al foment de la innovació i l'empresa a partir de la
reorganització i el treball desenvolupat a l'entorn d'ACC1Ó.

Catalunya es reforça com un dels principals nodes de supercomputació d’Europa. La previsió i l'esforç continuat de les comunitats científiques i universitària i també dels professionals de les TIC han permès veure créixer i renovar-se el supercomputador MareNostrum. I el sincrotró Alba, ja ha entrat en funcionament fruit d'una aposta i un treball de molts actors que cal considerar un èxit col·lectiu.

Són infraestructures absolutament transversals que serveixen a molts camps de la ciència, les tecnologies i han de donar suport a nous clústers econòmics. Un exemple clar de la importància de mantenir i programar amb temps les inversions suficients en els
àmbits de la recerca.

ICV-EUIA diu i proposa per la propera legislatura:

1. Les comunicacions electròniques han de ser neutrals i les operadores no han de poder retardar, desviar, prioritzar o impedir els trànsits de dades, ni discriminar per protocols o aplicacions. La ciutadania té dret a gaudir d'una xarxa que garanteixi la neutralitat i a rebre els serveis en les condicions que se li han ofert i ha escollit.

2. Cap restricció als drets i les llibertats fonamentals pot ser imposada sense una resolució judicial.

3. Cal establir un control i les sancions corresponents als operadors que no ofereixin els seus serveis en el temps, la forma i el preu acordat, tot garantint que han d'establir de forma clara i transparent per tothom les condicions ofertades.

4. El desplegament d’infraestructures de telecomunicacions neutres des del sector públic com una garantia per la ciutadania, les empreses i les mateixes administracions de poder disposar de nous serveis, de qualitat, a preus competitius i arreu del país.

5. S'han d'Impulsar nous models de desplegament de xarxes de fibra òptica que permetin garantir l'equilibri territorial i que també aportin plena competència en serveis i qualitat. Cal impulsar projectes de recerca en aquest àmbit i ser oberts i participar en propostes que puguin sorgir des de l'entorn empresarial o des de la mateixa ciutadania, com es el cas de Guifi.net.

6. Accelerar el projecte de desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya que han de disposar dels recursos i finançament suficients per poder avançar en terminis que permetin un benefici real d'aquestes noves infraestructures. El Consorci ITCAT, format per la Generalitat i els ajuntaments catalans -a través de Localret-, ha de tenir un paper destacat en aquest procés.

7. D'acord amb els marcs normatius defensem que les institucions públiques han d'utilitzar exclusivament estàndards oberts i cal vetllar que així sigui.

8. Apostem per l'impuls del programari lliure com element clau de desenvolupament d'una indústria local de les tecnologies de la informació i motor de la innovació del teixit productiu català. Cal redefinir el Full de ruta d'implantació del programari lliure a la Generalitat i impulsar un compromís d'executar-lo. Cal un suport ferm i complet al desplegament del programari lliure en l'àmbit de l'escola.

9. ICV-EUiA subscriu la Carta per la Innovació, la Creativitat i l'Accés al Coneixement, redactada a Barcelona, la tardor de 2009, que defineix els drets de la ciutadania i artistes a l'era digital.

10. S'ha d'abordar el debat sobre els drets d'autor i drets afins al nou ordre digital, conciliant els necessaris drets d’autor i l’accessibilitat universal i els drets dels usuaris. ICV-EUiA apostem per un nou marc de les societats de gestió sota control públic.

11. Tots els continguts creats des de les administracions o finançats amb fons públics han de passar al domini públic i ser publicats en llicències lliures. Cal crear el repositoris i espais documentals per facilitar l'accés a aquest continguts i fer actuacions de promoció i divulgació sobre els usos i beneficis de les llicències lliures.

12. Les TIC donen han permès avançar a les administracions públiques en un procés de modernització i millora cap a l’Administració electrònica. S'hi ha de seguir avançant i fer un salt cap decidit al Govern Obert, una oportunitat única de transparència, proximitat, noves fórmules de participació de la ciutadania i regeneració de la política.

13. Assegurar que la ciutadania disposa dels recursos formatius i oportunitats per accedir i participar de forma completa a la SIC. Els telecentres, reorganitzats a través de la xarxa PuntTIC, són una eina que cal reforçar com infraestructura tecnològica i plataforma de generació de continguts i seguir potenciant la seva dinamització i l'equip humà que els coordinen.

14. El desenvolupament de les TIC ha fet emergir un nou espai de privacitat que és encara especialment vulnerable. El tractament de dades personals, moltes d’elles de caràcter sensible, requereix una protecció de la privacitat i de la confidencialitat amb mesures tecnològiques i jurídiques adequades, efectives i entenedores per a la majoria de la gent. S'ha de garantir que en l’ús de les TIC es protegeixi el dret a la intimitat i el dret a saber qui té les nostres dades personals, com s’hi ha accedit, per a què s’estan utilitzant i la possibilitat de control i de la seva cancel·lació. Avançar en aquest marc de protecció és prioritari per generar la confiança necessària en tots els nous sistemes que configuren la SIC.