17.04.13

Les aportacions de la Xarxa de Sindicalistes d'Esquerra Verda a la 10 Assemblea Nacional

Per la sectorial del món del treball - Xarxa de Sindicalistes d'Esquerra Verda- aquesta 10 Assemblea Nacional és una gran oportunitat per sumar, ampliar la influència social i consolidar a ICV com una força decisiva en l'àmbit de l'esquerra catalana.

La sectorial del món del treball - Xarxa de Sindicalistes d'Esquerra Verda, creu que aquesta X Assemblea nacional és una gran oportunitat per ampliar la influència social i esdevenir una força decisiva en l'àmbit de l'esquerra catalana.

Això dependrà de diversos factors, però un d'ells, i no menor, serà el creixement i la influència de la nostra força política en el món del treball.

Per contribuir a aquest objectiu defensem:

- Guanyar la hegemonia ideològica amb la construcció d'un relat alternatiu al del neoliberalisme .

- Situar la sortida de la crisi i la creació d'ocupació com a prioritat més urgent. Creiem que sense avançar en aquest tema no serà possible avançar en altres.

- Construir un nou model productiu capaç de generar ocupació de qualitat i que sigui sostenible en termes mediambientals. Les dos coses de forma inseparable perquè no es pot créixer de forma il•limitada ni l'ocupació pot ser a qualsevol preu. Afavorir una industria renovada, desenvolupar els serveis de l'estat del benestar i el rebuig a Eurovegas són una referència.

- Garantir el dret al treball, no només com un factor econòmic sinó també de socialització i de dignitat de les persones. Per això considerem la plena ocupació com un objectiu irrenunciable.

- Lluitar per salaris dignes i evitar la vergonya dels treballadors i treballadores pobres ( en especial dones i joves) molts d'ells i elles amb contractes a temps parcial.

- Defensar una fiscalitat justa i una redistribució de la riquesa on pagui més qui més té per garantir l'estat del benestar.

- Reivindicar la Renda Garantida de Ciutadania, aprovada en l'Estatut a proposta d'ICV, per a permetre a les persones sense recursos una vida digna.

Algunes d'aquests propostes no són noves però l'autèntica novetat, i el que canviaria -per a millor- la vida de moltes persones, està en la capacitat d'aglutinar la força necessària per aconseguir-les.