07.04.14

Arjau abril 2014

Pressupost Municipal 2014, Aturem les prospeccions, Renda garantida ciutadana, Cap Ras, ...l'acció política a Llançà... on és?, I.B.I, Transparència, Enderroc casa grifeu, Aprofitar millor el tren convencional, Llei avortament PP

HEM PRESENTAT UNA ESMENA A LA TOTALITAT DEL PRESSUPOST

 

 

Pressupost pel 2014                              8.426.300 €

Deute municipal a 31/12/2013                4.440.982 €

Amortitzar deute i pagar interessos         747.000 € 

Despeses de personal                           3.902.250 €

 

Continua llegint a l'arxiu adjunt.