28.04.09

ARRIVEN ELS IMPOSTOS!

En temps de Crisis, més "pastís"

A l'Ajuntament de Vallromanes, els hi dona bastant igual que hi hagi crisis, més aturats, menys feina, menys ingresos per familia, etc.

El més important per a la Senyora alcaldesa Maria Cabot i Gibert de CIU i la futura alcaldesa, Lourdes Prims i Jané de IVALL, és cobrar el seu sou. La nostre estimada alcaldesa cobra quasi uns 4000 euros a jornada complerta i la sra. Prims, al voltant d'uns 2000 euros al mes...en un poble de 2200 habitants.Per sobre del que recomana la Federació de Municipis.

Publicament, es congelen els sous per qué es solidaritzen amb la crisis.

Ara bé... els impostos tornen a pujar per sobre del IPC.

Exemples tenim com l'IBI ( Impuesto sobre Bienes Inmuebles) s'ha apuja't aquest any un 12%  mentres que l'any pasat, ho va fer un 21%. TOTAL = 33 % de mitjana !!!! Deunidó...quina solidaritat.

No anar més lluny, altres impostos pujen o es creen taxes recaudatories com la taxa per el reciclatge.

La gran afluència d'assesors per a l'Ajuntament de Vallromanes, fa crèixer la despesa municipal i això, ho paguem entre tots.

Per això ens preguntem...Viure a Vallromanes, és un delicte?

NOVAMENT, sol.licitem que s'abaixin els sous, baixin els impostos i comencin a ser realment solidaris amb les families que REALMENT, són temps molt dificils per la població.