26.01.18

En Comú Podem planteja al Congrés noves accions pel preu just de la fruita

Jaume Moya presenta en una PNL la reivindicació del sector demanant ajudes per l’arrencada de fruiters per fer front al veto rus i facilitar la incorporació al camp de joves i dones

El grup confederal d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentat una Proposició No de Llei sobre el desenvolupament d'un pla d'arrencada de fruiters com a mesura de viabilitat de la producció. La iniciativa, que s’ha de debatre en la Comissió d’Agricultura, té com a objectiu pal·liar els efectes del veto rus, ja que les mesures excepcionals de retirada de la producció del mercat dutes a terme per la Comissió Europea el 2014 “no han estat suficients per lluitar contra l'efecte de pertorbació del mercat ocasionat pel veto”, ha indicat el Diputat d’En Comú Podem, Jaume Moya.

Després de les campanyes consecutives d'aplicació d'aquestes mesures de forma satisfactòria en el sector de la fruita dolça,  l'any 2.017 la retirada de la quota establerta s'ha cobert fins al 98% en préssecs i nectarines, la qual cosa es tradueix en la retirada de fins a 29.325 tones, en la seva major part a Catalunya i a Aragó.

En aquest sentit, destaca Moya “la mesura s'ha constatat insuficient per recuperar el preu en origen de la fruita, ja que la problemàtica d'excés d'oferta des de l'inici de la collita, especialment en les varietats de préssecs sweet dream i sweet cap, no s'ha corregit”.

A més a més, afegeix el Diputat “altes mesures com l’obertura a mercats extracomunitaris, amb tota la complexitat que suposa, provoquen una ràpida caiguda del preu i fomenten pràctiques comercials insostenibles com la venda a resultes -oferir producte sense un preu pactat prèviament-”. D'altra banda, “el mecanisme de pagament en espècie i la retirada del producte i la transformació en suc destinat a organitzacions d'acció social, tampoc ha aconseguit l'efecte desitjat”, ha indicat el Diputat d’ECP.

Amb aquest escenari, el sector ha plantejat la proposta de mantenir mesures de retirada de producció del mercat, però també l’arrencada de plantació, “mesura més avantatjosa i permanent que no vindria a distorsionar el mercat dels transformats en suc”.

Aquests plans d'arrencada, que caldria aplicar urgentment durant la campanya d’hivern, “es promourien amb caràcter voluntari, especialment centrada en productors de préssec, nectarina i poma, limitats en el nombre de superfície per sol·licitant, amb especial atenció a aspectes com la successió en la titularitat de les explotacions i les ajudes a petits i mitjans agricultors, condicionats a abandonar la producció d'aquestes varietats durant un termini mínim de 20 anys i amb la possibilitat de reorientar la producció a altres produccions agrícoles millor adaptades als nous condicionants del mercat, de la climatologia i de la demanda, especialment”.

La mesura es desenvoluparà també buscant el relleu generacional en les explotacions, de manera que s'eviti l'abandonament de la terra agrícola i es mantingui l'activitat agrària i el bon estat de conservació del sol agrari. En aquest sentit, destaca Jaume Moya “la iniciativa busca fomentar la incorporació al sector dels joves i les dones al camp”.