15.02.17

El Congrés insta el govern a obligar l'Església Catòlica a pagar l'IBI i l'IRPF a proposta d'En Comú Podem

Josep Vendrell ha assegurat que "el que no paga l'Església ho acaben pagant els ciutadans i les ciutadanes, per la qual cosa exigim que es denunciïn els acords actuals entre Espanya i la Santa Seu".

El Congrés insta el govern a obligar l'Església Catòlica a pagar l'IBI i l'IRPF a proposta d'ECP

La Comissió d'Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat avui la proposició no de llei presentada per En Comú Podem en la qual s'insta el govern a revisar els beneficis fiscals de què gaudeix l'Església Catòlica, en particular pel que fa a les exempcions en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), i aplicar una fiscalitat de caràcter general a aquells béns de les confessions religioses que no tinguin un ús social i no lucratiu.

Durant la Comissió d'Hisenda, el diputat d'En Comú Podem, Josep Vendrell, ha assegurat que "el que no paga l'Església ho acaben pagant les ciutadanes i els ciutadans, fidels o no fidels; una anomalia que crea una situació de privilegi cap a una confessió en un Estat declarat per la Constitució com a aconfessional". El diputat d'En comú Podem ha recordat que els privilegis de l'Església Catòlica són heretats del franquisme; és a dir, “es tracta d'un problema no resolt durant la transició".

Així, la proposició no de llei defensa que s'han d'establir mecanismes que permetin que les diferents subvencions que rebin les confessions religioses, inclosa l'Església Catòlica, es dotin de nitidesa i transparència en la despesa, tal i com s'exigeix a tots aquells que reben diners de l'Estat, inclosa la intervenció del Tribunal de Comptes, ja que, segons Vendrell, "resulta alarmant la manca de transparència per conèixer què es fa amb els més de 250 milions d'euros públics que van de la casella de l'IRPF a l'Església Catòlica”.

Finalment també s'insta el govern a suprimir progressivament l'assignació tributària a l'Església Catòlica en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en el camí d'aconseguir el complet autofinançament de l'Església Catòlica a través dels seus fidels.

La proposta, pactada amb una transaccional del PSOE, ha quedat aprovada amb 18 vots a favor, 17 en contra i una abstenció.