20.04.10

Contenidors de restes de poda

Sense dret a utilitzar-los

Fa cosa de quasi dos anys, l'Ajuntament de Vallromanes va fer retirar els contenidor GROCS, destinats per a llençar les restes de poda dels particulars. És a dir, les restes i manteniment que generen els jardins de tots els veins i veines de Vallromanes.

Ara bé, l'excusa que va exposar l'Ajuntament, va ser que no es podia mantenir el pagament d'aquests i que no sortia a compte. 

Doncs bé...al recinte de l'antiga Escola 3 PINS, hi han 2 CONTENIDORS!  Però només es per a ús de l'Ajuntament. En tenim dos, no un...DOS! i sense dret a utilitzar-los.  ( Foto : David Carrillo )

No pot ser això, els contenidors han de ser per a us dels veins i veines de Vallromanes què, per això els paguem entre tots. No neguem compartir les feines de manteniment de l'ajuntament, amb la resta de l'utilització veinal.

Recorde'm que abans en teniem 3 contenidors a tot el municipi.

És INSOSTENIBLE i de malt gust quan no fa falta, obligar als veins a desplaçar-se fins a la deixalleria de Montornés del Vallés ( cosum de benzina;dedicació de temps en desplaçaments; etc )

Volem i SOL.LICITEM de nou, que els contenidors GROCS tornin a estar disponibles per a les restes de poda, per als veins de Vallromanes.

 

Hem afegi't una enquesta ( dins la pestanyeta d'ENQUESTES, a la pàgina principal del web) en vers aquesta qüestió ... " És necssàri la disponibilitat de contenidors grocs per a la resta de poda dels particulars? " ...

 

 

David Carrillo

President ICV-Vallromanes