26.04.13

PER UNA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA, NECESSITEM UN ESTAT LAÏC.

La 10 Assemblea Nacional d'ICV aprova per unanimitat la Resolució presentada per l'àmbit de Laïcitat d'ICV

Intervenció de Carme Tolosana durant la 10a Assemblea Nacional d'ICV

La 10 Assemblea Nacional d'ICV aprova per unanimitat la Resolució presentada per l'àmbit de Laïcitat d'ICV

La Resolució denúncia els privilegis econòmics de l'església catòlica i la seva ingerència en els afers públics. La 10 Assemblea Nacional va aprovar impulsar, des de tots els àmbits d'actuació:

• la derogació dels Acords de 1976 i 1979 amb la Santa Seu,
• l'aprovació d'una llei de llibertat de consciència i de pensament,
• l'eliminació dels concerts educatius amb centres confessionals
excloents i la supressió de l'ensenyament de la religió a l'escola pública.
• i alhora denunciar la ingerència de la jerarquia catòlica en els afers públics.