04.12.15

Dolors Terradas: “Impulsarem la renda garantida perquè tothom pugui viure amb un mínim de dignitat"

En Comú Podem vol estendre aquesta prestació als majors d'edat amb rendes que no superin els 675€ mensuals

Renda Garantida de Ciutadania

Dolors Terradas, cap de llista de la candidatura d'En Comú Podem per Girona, ha exposat avui una de les principals mesures del programa electoral que persegueixen la justícia social i ciutadana: la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Aquesta mesura, orientada a combatre les desigualtats “cobrirà les necessitats de les persones que ho estan passant més malament, fins i tot de les que tenen feina, i ho farà sense humiliar els beneficiaris”, assenyala Terradas.

Des d'En Comú Podem s'entén la RGC com una prestació no contributiva de la Seguretat Social per fer front a situacions de necessitat, que es destinarà a tothom major d'edat que no disposi de rendes superiors als 675€ mensuals. Per a Terradas “aquesta prestació serà major en funció dels membres que en depenguin, fins a un màxim de 1.290€”, que contempla increments addicionals del 35% pel segon membre i del 20% per a la resta, partint de la prestació bàsica.

Aquesta mesura contempla que els perceptors de la RGC que accedeixin a un lloc de treball remunerat, podran rebre una part de la prestació per complementar el sou fins a un mínim de 900€ mensuals. A més, per evitar que es produeixin situacions de renúncia a feines amb sous iguals o inferiors a les prestacions, la quantitat del complement mai serà superior als 675€, el dret a cobrar el complement serà temporal, amb una retirada gradual de la prestació, i alhora, per evitar possibles situacions de frau, només s'aplicarà a partir d'uns ingressos del treball a partir de 250€.

A banda d'aquesta renda garantida, “impulsarem altres mesures complementàries que atenguin la urgència social per evitar més desnonaments o les situacions de pobresa energètica, i així estarem una mica més a prop de la renda bàsica”, ha assegurat Terradas. 

La Generalitat de Catalunya va estimar el cost de la RGC en 3.500 milions d'euros, “una quantitat que se sufragaria amb escreix si es reduís el frau fiscal a Catalunya”.