10.04.14

EL GOVERN APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 AMB 647.773,37 € "NO GASTATS". TAMBÉ APROVA LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2014.

ALGUNES COSES A TENIR EN COMPTE DEL PER QUÈ ICV VOTA EN CONTRA. (Per fer una lectura fàcil, ho exposaré sense tants tecnicismes)

El darrer Ple del dia 3 d'abril, es va mostrar que l'Ajuntament no havia invertit o ha estalviat en el 2013, segons com cadascú ho miri, 647.773,37 Euros. Més de 107 milions de les antigues pessetes.

A partir d'aquí sorgeixen reflexions i preguntes...

D'on surten aquests diners sobrants públics?
- Hi ha més ingressos dels previstos; no es destina tot el previst a partides essencials i per tant sobren diners; s'estalvia en algunes partides, que depèn quines és positiu; etc...

Cóm es volen invertir?
Reduir deute, pagar proveïdors, destinar-ho a previsions ja previstes en els pressupostos del 2014, etc.

Per què no s'han invertit en deficiències existents?

Quina és la part positiva que pensem que hi ha i quina és la negativa?

Propostes que vam fer

Seguidament en la part de l'exposició...

EXPOSICIÓ.

Govern va proposar el següent. Destinar una part d'aquests 647.773,37 a tancar el 2013, en els següents conceptes: a) 27.582 en Despesa compromesa ( pagar a proveïdors) ; b) Destinar 143.691 a Fons de Solvència; i c) Reduir l'endeutament amb 168.464 euros menys.

Fins aquí, seria la liquidació de pressupost del 2013. Arribat aquest punt, segueixen sobrant 308.036 euros, que Govern proposa invertir en el 2014. Per tant modificar el pressupost aprovat el passat dia 30 de gener.

El dia 30 de gener del 2014, Govern va aprovar els pressupostos i en aquests, hi havia una previsió per invertir que només es realitzaria, si obtenien un romanent positiu, és a dir, si hi havien diners que no s'havien gastat. Un pot arrivar a pensar que estratègicament, el Govern tenia aquesta decisió pensada i elaborada.

Recordem que això és una previsió. No vol dir que s'executi de la mateixa manera que es descriu.

Aquesta previsió extra d'inversions aportada pel Govern en els pressupostos de 2014, que sumen 202.518,80 euros són: mobiliari jutjat ( 1.500 € ), mesures en Seguretat Viària (24.000 € ), el camí nou de l'escola a La Joiosa ( 9000 € quan s'hagi aprovat definitivament el Pla) , adequació piscines ( 19.200 e ); Mobiliari Urbà ( 2000 e. ), Laterals pista coberta ( 46.000 e., que ja s'havien pressupostat per l'any 2013 també fer-ho ), Estalvi energètic (20.000 e. ), nevera escola bressol ( 2.500 e), Estalvi Energètic ( 3000 e ), Línia de vida 1era Fase ( 4000e ), Impermeabilitzar murs coberta casal ( 6000 €), pintar casal ( 18.000 e, l'any passat estava pressupostat en 10.000 e i no es va fer), ampliació Skate Park ( 3000 e ), tanques de plàstic ( 5000 e), Tractor ( 10.000 e ), Infraestructura de xarxa 2a fase ( 29.318'80 e).

El sobrant que queda sense destinar a "res" és de 106.000 euros.

Quin és el PRO i quina la CONTRA?

Cóm a part positiva, valorar que algunes partides previstes del 2013, no es van gastar o reduir i per tant, són una part dels diners sobrants que tenim ara. Altra part d'aquesta part no invertida, és pels ingressos que ha obtingut L'Ajuntament destacant en 209.183'72 impost sobre construccions.

Cóm a contra, hi ha partides previstes que no es van executar parcial o completament. Considerant que hi ha serioses deficiències en el municipi com arranjar carrers, neteja i seguretat viària, falta d'enllumenat públic en alguns carrers i urbanitzacions, no s'han invertit el total previst en atenció a les persones més desfavorides ( ccvo:serveis socials, sad; subvencions benestar social, etc) , per a activitats per la gent gran s'ha destinat menys de la meitat prevista, etc.

Dir que sobren diners de coses essencials o necessàries i desprès defensar que s'invertiran en d'altres, no poden ser recolzades per nosaltres quan hi ha tantes coses per arreglar el municipi.

Un pot preguntar-se...per què no s'ha destinat tot el previst? o, per què, si va sobrar tant, no es va ampliar les partides de més necessitat?

Govern va exposar que de moment no invertiran en res més, però tenen com a objectiu, reduir l'IBI pel pròxim any amb el sobrant dels 106.000 euros.

No quedar clar si haurà rescat del CEM i quin serà el seu cost. Nosaltres no avalem el "rescat".

Nosaltres davant la crítica, aportem propostes amb aquest "sobrant": Reparar el clavegueram del carrer Salvador Dalí, ja que aquests pateixen quan hi han pluges, l'entrada d'aigua pels banys. Ampliar partida a arranjar carrers, ampliar partides a benestar social i ajuts socials, ampliar la partida de seguretat viària, ja que només dels més de 200.000 euros només es preveu destinar 24.000 € per millorar la seguretat.

Bona o mala gestió? Cadascú tindrà el seu propi criteri.

Per nosaltres, mentre hi hagin pressupostos on els diners públics estan destinats a pagar a empreses i recintes privats o no s'amplii més les partides a ajuts i benestar social o no hi hagi més inversió en arranjar el poble i, entre d'altres... , no podem recolzar aquesta liquidació ni la conseqüent modificació del pressupost.