29.01.16

El grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona organitza una jornada d’IN.Formació sobre el model educatiu i sobre els criteris d’adjudicació de les beques menjador

La jornada va tenir lloc el dimecres 27 de gener, a les 18, a la planta soterrada de Can Serra, de la Diputació de Barcelona

En un primer moment es va analitzar l’evolució de les partides pressupostaries en matèria educativa i de les beques menjador.  Va quedar palès l’aposta del govern de CIU per l’escola concertada i privada, en contra de l’escola pública. S’evidencia la baixada de les partides a l’ensenyament públic.

Sobre les beques menjador es la mateixa situació pressupostària, baixada important del suport del govern de la Generalitat. Però el que semblava més important era el canvi de criteri del concepte de les beques de menjador, superant el concepte d’ajut social pel de dret essencial dels infants.

L’ambient de treball va ser força positiu i amb moltes ganes de participar i compartir per parts dels assistents /es.