01.04.18

Guinguetes de les Platges de Montgat. Un procés contaminat des del començament

La sentència judicial 197/2017 (la podeu consultar aquí: (http://bit.ly/2Gw1UTR) del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona va declarar nul el concurs de les guinguetes (“xiringuitos”) 3 i 4 de Platges de Montgat de 2014. El cas de les 1 i 2 és similar però no s’anul·len perquè el demandant no n’era part interessada. Imprescindible assumpció de responsabilitats per part de l’anterior alcalde, Francesc García

La sentència judicial 197/2017 (la podeu consultar aquí: (http://bit.ly/2Gw1UTRdel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona va declarar nul el concurs de les guinguetes (“xiringuitos”) 3 i 4 de Platges de Montgat de 2014. El cas de les 1 i 2 és similar però no s’anul·len perquè el demandant no n’era part interessada. 

 

Aquesta resolució va ser comunicada al Ple Municipal de l’Ajuntament en la seva sessió del 22 de febrer de 2018 (https://youtu.be/bRBgFpODk1g?t=20m38s). Qui era Alcalde i president de la Societat Municipal Platges de Montgat, SL en l'època del concurs, Francesc Garcia va tenir l’oportunitat de donar la seva visió del fet i essencialment va dir (https://youtu.be/bRBgFpODk1g?t=34m42s) que respecta la sentència, que és un tema controvertit, que eren uns moments complicats, que el procés es va contaminar perquè una treballadora municipal havia assessorat a un dels licitadors i va ser canviada i que a la Mesa de Contractació hi havia polítics amb relació amb l’objecte de la concessió i tècnics: interventora i arquitecte. No volem resumir ni alterar la seva argumentació. Teniu l’enllaç per veure-la íntegrament. 

 

Escoltant al sr. Garcia, sembla que estem parlant d’un tema gairebé anecdòtic, on es van produir uns errors menors que caldrà corregir i prou. No és així. És molt greu que un concurs públic sigui declarat nul per manca de cura en el procés. Això podria haver comportat importants perjudicis a l’Ajuntament, i tot per uns motius que ICV vam advertir reiteradament a la reunió del Consell d’Administració del 12 de març de 2014, on el nostre va ser l’únic vot contrari a les bases del concurs, en una tasca de control que massa sovint vam haver d’assumir en solitari. I aquest vot negatiu va ser perquè hi havia una part discrecional (30 punts sobre 70) massa gran i sense criteris definits per a la seva valoració.  

 

D’altra banda es definia una Mesa de Contractació de majoria política, composta pels senyors Francesc Garcia, Tomàs Cabrejas i Juan Carlos Esgueva, tots tres regidors de CiU; i com a part tècnica hi havia l’arquitecte municipal, la interventora municipal i la gerent de Platges. També hi havia el secretari del Consell d’Administració, que no era el de l’Ajuntament. Posteriorment, per renúncia de la Gerent, el seu lloc va ser ocupat per Marc Guaita, amb la qual cosa la composició final de la mesa de contractació va ser de 4 regidors de CiU, dos tècnics municipals i el secretari del Consell de Platges.  

 

La valoració dels criteris no objectius, que recordem que sumaven 30 punts sobre 70 (un 43%, gairebé la meitat) va caure en mans d’una mesa política amb quatre regidors d’un sol partit. Això no és un detall menor ni calia fer-ho així. Nosaltres ho havíem advertit. A més el sr. Garcia no explica correctament el desenvolupament dels fets. Les coses van ser com segueix: 

 1. 1. La Comissió Tècnica va ser nomenada en la primera reunió de la Mesa de Contractació, celebrada el 17 d’abril de 2014. Dita Comissió Tècnica estava formada per l’arquitecte municipal, l’enginyer municipal i una tècnica de Promoció Econòmica. Es nomenava l’enginyer tècnic municipal com a suplent per cobrir qualsevol baixa. 

 2. 2. La segona reunió de la Mesa de Contractació va tenir lloc el 28 d’abril de 2014 i s’hi van obrir els sobres C (criteris no quantificables objectivament) i es va remetre aquesta documentació a la Comissió Tècnica. 

 3. 3. La tercera reunió de la Mesa de Contractació es va celebrar el 6 de maig de 2014, i en ella es va informar de la renúncia com a membre de la Comissió Tècnica de la tècnica de Promoció Econòmica perquè en l’exercici de les seves funcions professionals havia assessorat una de les empreses concursants, i per tant amb bon criteri va voler evitar qualsevol sospita sobre la seva objectivitat. 

 1. 4. En aquell moment podia haver estat substituïda per l’enginyer tècnic municipal, com s’havia establert a la reunió del 17 d’abril. Per motius que mai han estat explicats això no va ser així sinó que la valoració del concurs va passar a la Mesa de Contractació i la Comissió Tècnica va desaparèixer. 

 1. 5. En la Mesa de Contractació, com hem dit, s’havia produït la renúncia de la Gerent de Platges. Va ser substituïda pel regidor Marc Guaita enlloc de per un altre tècnic. La composició de la mesa ja va ser de clara majoria política, i de membres d’un sol partit (CiU). 

 1. 6. En la mateixa reunió del 6 de maig es van establir els criteris amb els que es valorarien els 30 punts no objectius. El representant d’ICV havia demanat -de nou en solitari- al Consell d’Administració que aquests criteris de valoració figuressin al plec administratiu i fossin fixats pel mateix Consell d’Administració on hi havia representants de tots els partits presents al Consistori i es podia garantir neutralitat i transparència. No hi va haver manera. 

 1. 7. Diu el sr. Francesc Garcia que els polítics presents a la Mesa de Contractació tenien vinculació amb l’àrea de les platges per les seves responsabilitats a l’Ajuntament. Veiem: El mateix sr. Garcia era l’alcalde i per tant té responsabilitats en totes les àrees, el sr. Esgueva era el regidor d’Hisenda i podríem entendre que la seva responsabilitat també és transversal, el sr. Cabrejas era el Conseller Delegat de la Societat. I el sr. Guaita? Era el regidor d’Esports. Quina relació té aquesta àrea amb les guinguetes de la platja? Un altre aspecte no explicat. 

 1. 8. També diu el sr. Garcia que el procés “es va contaminar” per la renúncia de la tècnica de promoció econòmica. No és així. El procés ja havia començat malament amb unes bases que consagraven un elevat paper polític a la mesa de contractació i a l’alta discrecionalitat possible en la valoració de les diferents ofertes. És a dir, el procés estava “contaminat” des de l’inici, i ICV vam intentar en va evitar-ho.  

 1. 9. Però fins i tot amb aquest mal començament, la tècnica de Promoció Econòmica hauria d’haver estat substituïda per l’enginyer tècnic municipal. Enlloc d’això es va suprimir la Comissió Tècnica i la valoració va ser feta per la Mesa de Contractació, a la que a més es va incrementar la seva composició política (4 polítics i 2 tècnics). Aquesta va ser una decisió d’una gravetat extrema i que no es pot obviar.  

 1. 10. Les puntuacions dels diferents membres de la Mesa sobre els criteris de les diferents ofertes van ser molt dispars tal com la pròpia sentència estableix. Quedava demostrat que la valoració dels 30 punts no objectivables podia decantar les adjudicacions en un o un altre sentit, tal com ICV havíem dit al Consell d’Administració. 

 1. 11. La sentència judicial estableix la vulneració dels Principis de Transparència i d’Igualtat. No cal dir que això és extremadament greu en un concurs públic. 

 1. 12. La següent reunió del Consell d’Administració de Platges va tenir lloc el 13 de maig, amb la valoració del concurs ja feta. És a dir, el Consell no va ser convocat mentre va durar el treball de la Mesa de Contractació. 

 1. 13. En definitiva, el procés no “es va contaminar” per la renúncia de la tècnica de Promoció Econòmica, sinó per unes bases amb criteris subjectius i una mesa de valoració política, que donaven lloc a tot el que va passar i per les decisions polítiques que es van prendre a la Mesa de Contractació. Aquesta va ser la veritable contaminació 

 

Veiem que l’exalcalde Francesc Garcia no va explicar al ple el veritable desenvolupament dels fets, llençant pilotes fora i defugint les seves responsabilitats, molt més importants que el tímid reconeixement que va fer en el mateix ple. 

 

Per tot això, el regidor i exalcalde Francesc Garcia Arrocha ha de dimitir, com a responsable polític del seguit d’irregularitats que afecten a aquest concurs i que han portat a la seva nul·litat judicial. El senyor Garcia ha deixat de tenir credibilitat per seguir sent regidor de l’Ajuntament de Montgat.