14.10.10

Hortènsia Grau presenta en nom d'ICV al.legacions per a millorar el projecte de TRAMCAMP

ICV considera que, malgrat hi hagi opinions empresarials en contra que reprodueixen punts de vista procedents del sector del transport privat, el Tramcamp és plenament viable i respon a les necessitats de comunicació i mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’àrea urbana del Camp de Tarragona.

Hortènsia Grau, en nom d’ICV del Camp de Tarragona, ha presentat un escrit d’al·legacions en el marc del procés d’informació pública de l’estudi informatiu “Implantació d’un sistema tramviari al Camp de Tarragona”, amb l’objectiu de millorar el projecte i fer-lo competitiu en freqüència i temps de recorregut respecte altres sistemes de transport i els vehicles privats.

ICV considera que, malgrat hi hagi opinions empresarials en contra que reprodueixen punts de vista procedents del sector del transport privat, el Tramcamp és plenament viable i respon a les necessitats de comunicació i mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’àrea urbana del Camp de Tarragona.