13.05.15

ICV defensa la seva esmena a la totalitat al projecte de llei del Tercer Sector perquè el Govern ha “perdut una oportunitat d'or per afrontar les demandes de les entitats del ram”

Pérez Moya ret homenatge a la iniciativa social perquè “ha actuat de manera decisiva per minimitzar els efectes de la pobresa, la desigualtat i l'exclusió social”

Josep Pérez Moya durant una intervenció al Congrés dels Diputats

Josep Pérez Moya, diputat d'Iniciativa per Catalunya i membre del grup parlamentari d'IU, ICV-EUiA, CHA: L'Esquerra Plural, en la defensa, avui, en el Ple del Congrés, de l'esmena a la totalitat que el seu grup parlamentari ha presentat al projecte de llei del Tercer Sector d'Acció Social, ha lamentat que el Govern “hagi perdut una oportunitat d'or per afrontar i regular de manera global i transversal totes les demandes històriques del sector i ens porten un text que oblida les demandes i les necessitats fonamentals per a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social”.

En la seva intervenció, el diputat d'ICV ha retut homenatge a la “fortalesa de les entitats, associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció social que de manera altruista, unes, i com a prestadores de serveis unes altres, han actuat de manera decisiva per minimitzar els efectes de la pobresa, la desigualtat i l'exclusió social que pateixen milers de famílies del nostre país com a conseqüència de la crisi econòmica i també del procés de desmuntatge de l'estat de benestar que caracteritzen les polítiques del Govern del PP”.

Pérez Moya ha admès que el projecte de llei elaborat pel Govern suposa un “pas endavant” ja que “es consolida un sector que fins ara no disposava d'un marc regulatori que emparés a les entitats del sector” però assegura que és “insuficient” perquè no resol demandes com són les “necessàries modificacions legislatives en la llei de l'IVA, llei de contractes del sector públic, llei de subvencions, llei de l'impost de societats, legislació sobre incentius fiscals i mecenatge o la legislació d'utilitat pública.”

Territorialització del 0,7%

El diputat d'ICV ha retret al Govern que el projecte de llei creï un estatut d'entitats col·laboradores de l'Administració General de l'Estat que “pot comportar en el futur una centralització més gran en la distribució dels recursos procedents de l'Estat en detriment de les entitats que actuïn principalment a nivell local i autonòmic”.

“Es pot estar dificultant –afegeix Pérez Moya- la territorialització dels fons procedents del 0’7% de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques, reforçant que sigui l'Estat qui segueixi distribuint-los d'una manera desigual”.

I ha recordat que “Catalunya, malgrat representar el 16% de la població espanyola rep una quantitat procedent d'aquest fons molt inferior al que li correspondria i, a més, s'estan contravenint algunes sentències del Tribunal Constitucional emeses sobre aquest tema”.

Finalment, Pérez Moya ha confiat que “es concretin els mecanismes de finançament i que el Govern tingui en compte en el seu desenvolupament posterior les propostes del sector i les necessitats de les entitats que ho componen, greument llastrades per l'assot econòmic d'aquests anys de crisis”.

“El sector –conclou- necessita mesures específiques de foment que millorin la seva capacitat d'actuació, per la qual cosa incloure una disposició addicional en la qual s'explicita el no increment de la despesa pública en el desplegament de la llei resulta del tot absurd”.