27.09.16

ICV-EUiA aconsegueix que, l’any vinent, la tarifació social sigui una realitat al Masnou

El ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, el passat 22 de setembre, una moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA que farà possible que, l'any 2017,al Masnou s’apliqui la tarifació social.

La tarifació social que, a proposta d'ICV-EUiA ja s’aplica a ajuntaments a on som presents, és una manera de fixar el cost de l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal per a la ciutadania en funció de la seva capacitat econòmica i de la seva situació personal i familiar.

Des d'ICV-EUiA impulsem la tarifació social perquè creiem que la seva aplicació garanteix dos principis bàsics que han de regir els Serveis Públics Municipals:  

1) Equitat: tothom ha de pagar en funció de la seva capacitat. En aquest sentit, la Tarifació Social ha de tenir en compte els criteris de renda familiar disponible, però també altres aspectes com el patrimoni, les càrregues familiars, etc. Per això creiem que cal disposar de totes aquestes dades per a cada unitat familiar a l'hora d'aplicar-li la corresponent reducció/bonificació sobre el "preu públic de punt de partida" (el preu sense bonificació).

2) Universalitat: està demostrat, amb dades de l'Agència Tributària, que a Catalunya més del 55% de la població té rendes superiors al llindar per a obtenir beques però, alhora, no suficientment altes com per poder fer front als diferents preus públics que pot "acumular" unitat familiar diguéssim estàndard (3-4 membres) en serveis que considerem bàsics com els educatius, socials, culturals i esportius. 

En la seva intervenció al plenari en defensa de la moció, Màxim Fàbregas, portaveu d’ICV-EUiA, va agrair el suport a la moció de la resta de grups municipals, a excepció del PP (que es va abstenir) i va explicar que, per a ICV-EUiA, els equipaments i serveis municipals són fonamentals perquè cada persona pugui desenvolupar el seu projecte vital i, alhora, se senti  partícip i activa en el projecte col·lectiu del seu poble o ciutat.

Fàbregas va afegir que no hi ha prou amb tenir equipaments o serveis públics (educatius, esportius, culturals, gent gran, joventut,...) municipals. Cal, a més, garantir-hi la igualtat d’accés de tota la ciutadania.

Per això, i per aconseguir-ho, la tarifació social vol acabar amb les barreres que hi impedeixen l’accés a un sector social molt ampli del nostre poble: aquelles persones que no guanyen prou per pagar el preu i no guanyen tan poc com per rebre els ajuts dels serveis socials.

La moció obliga al conjunt de l’Ajuntament a que, en el termini màxim de 6 mesos, damunt la taula de tots els grups municipals hi hagi una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals.

A més, i donat que la tarifació social no es podrà aplicar l’any 2017 (perquè les taxes i els preus públics s’aprovaran abans de finals de 2016), la moció garanteix que s’acordaran els mecanismes necessaris perquè les famílies del Masnou que s'haurien beneficiat de la tarifació social rebin de l'Ajuntament un ajut econòmic per un import exactament igual a la diferència entre el que hagin pagat a l'Ajuntament i el que haurien hagut de pagar per l'aplicació de la tarifació social (que clarament seria un import inferior).