09.07.15

ICV-EUiA celebra que el Parlament hagi tirat endavant la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica

ICV-EUiA ha celebrat que la ILP de mesures urgents per a fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica hagi superat el debat de totalitat al Parlament. El diputat de la coalició, Salvador Milà, ha reconegut la tasca dels impulsors de la ILP i ha explicat que aquesta iniciativa és una mostra de què “sí que es pot” i de què “hi ha una Catalunya popular, una Catalunya que no es resigna, i una Catalunya que quan es veu agredida reacciona”.

Milà Parlament

Milà ha repassat els tres punts claus de la ILP –no permetre el sobreendeutament, no permetre els desnonaments si no hi ha una opció d’habitatgeadequada i prohibir que una llar es quedi sense subministraments bàsics- i s’ha dirigit al Conseller Santi Vila per recordar-li que la convenció Europea deDrets Humans, en el seu article 8, garanteix el dret a disposar d’un habitatge digne.

 

El diputat també ha volgut recordar a Vila que al setembre de 2014 el Govern afirmava que s’estaven plantejant desenvolupar la Llei del Dret a l’Habitatge, "que han signat un acord amb Catalunya Caixa, la SAREB i altres bancs, que han aconseguit 1.230 habitatges que avui s’han convertit en 1.500, i ques’estan pensant també fer mesures d’ajudes al lloguer”. No només això, també ha explicat que el Departament de Justícia estava a favor de què tots els òrgans judicials de Catalunya informessin sobre la possibilitat d’un allotjament de substitució provisional a aquells que estiguessin pendents d’una ordre dedesnonament. Tot i l’existència d’aquestes promeses, Milà ha lamentat que no s’han portat a terme i ha explicat en quin moment ens trobem a Catalunyacitant a Amnistia Internacional: “Les autoritats de Catalunya han agreujat més la situació amb la introducció de mesures regressives i injustificades quecontravenen la obligació internacional d’Espanya en matèria de drets humans”.

 

Milà ha promès que ICV-EUiA donarà suport ple a la ILP i a aportar millores per tal que la tramitació vagi de pressa.