27.05.04

ICV-EUiA DIU NO ALS ATACS PREVENTIUS I SÍ A LA PREVENCIÓ DELS CONFLICTES

ICV-EUiA fomentarà la creació d’un Cos Civil Europeu de la pau per treballar en mission de prevenció de conflictes

harlem280504.jpg

El candidat d'ICV-EUiA a les eleccions europees, Raül Romeva, ha presentat avui en l'acte central de la campanya de Joves d'Esquerra Verda, les propostes de la coalició en matèria de pau, que us adjuntem tot seguit. A l'acte també han intervingut la portaveu d'ICV, Dolors Camats, i el número 3 de la llista, Ernest Urtasun.

ICV-EUiA estem a favor de la prevenció de conflictes, no dels atacs preventius. (Per això demanem que els seus responsables siguin portats davant dels Tribunals internacionals). Apostem pel multilateralisme i pel desarmament. Estem en contra de les armes de destrucció massiva i volem alliberar el nostre continent de la seva amenaça. Treballem per tal d’evitar la producció i la proliferació d’aquestes armes, i en tant no sigui possible un món desarmat, volem que les exportacions d’armes siguin transparents i estiguin sotmeses a un estricte control en aplicació del Codi de Conducta Europeu sobre les transferències d’armes convencionals (exportacions d’armes) signat el 1998.

- ICV-EUiA aposta per reduir el volum global de la despesa militar ajustant-lo a les veritables necessitats de l’Europa actual, dels 25, tot i reduint, al mateix temps, els efectius de les forces armades estatals, professionalitzant-les i dotant-les d’una doctrina i un equipament eminentment defensiu, d’utilitat per participar en missions de pau i humanitàries en cooperació amb les forces de protecció civil.

- La UE ha de fer valer en la seva cooperació amb els EUA, els compromisos (article 6 del tractat de la Unió) de defensa dels drets humans, llibertats i processos legals. I ho ha de fer afirmant de manera taxativa que en la lluita contra el terrorisme no val tot, ni es poden erosionar les garanties de les persones, ni es pot justificar la tortura, ni els procediments extrajudicials en “territoris de ningú”

- Volem que Europa sigui punta de llança de la solidaritat internacional i de la cooperació. ICV-EUIA fomentarà la formació del Cos Civil Europeu de la Pau per treballar en missions de prevenció de conflictes. Aquesta política de pau s’ha de basar en la mediació, la diplomàcia, la resolució de conflictes, el reconeixement de la diversitat i pluralitat cultural, el comerç just i el control equitatiu de recursos energètics, a més de la rehabilitació postbèl•lica coherent, sostenible i duradora.

- La UE, ha d’assumir un paper important en la reforma i la regulació de l’actual globalització, que considerem injusta. La UE, a través de la utilització de la seva presència en les institucions internacionals (FMI, OMC, Banc Mundial...) ha de promoure canvis radicals en aquest sentit, ha de liderar la lluita per canviar l’actual sistema, introduint, per exemple, una taxa mundial del tipus Tobin sobre els fluxos especulatius. Cal tenir en compte, insistim, els criteris socials i ecològics en tots els assumptes comercials, i els principis de l’economia ecològica, la cosa vol dir que no tot es pot mesurar en termes simplistes de cost-benefici, i que hi ha costos com la salut, la vida o la dignitat que no es poden quantificar amb euros. Cal, per tant, re-regular l’economia mundial per fer-la més sostenible. Això vol dir, en definitiva, que és urgent instaurar més control democràtic sobre l’economia, començant per les mateixes institucions econòmiques internacionals.

La UE ha d’exigir a les organitzacions i institucions internacionals econòmiques, i a les multinacionals i a les empreses, unes regles vinculants de conducta i responsabilitat social, sustentades en els principis anteriors, i també per erradicar la violència contra les dones, l’explotació infantil i totes les diverses formes d’explotació i destrucció social i personal.

- Respecte a la governabilitat transnacional, Europa ha de mantenir un paper determinant, de lideratge, i a la vegada impulsar la cooperació Nord-Sud i l’ajuda al desenvolupament. En aquest sentit cal dir que la UE aporta el 55% del total de l’ajut oficial mundial al desenvolupament. Les regles del comerç internacional han de garantir la protecció de la seguretat alimentària, així com les condicions de vida i les rendes dels petits agricultors. Ha d’impulsar estratègies per a l’aplicació de les normes i models socialment i ambientalment responsables. I cal fer-ho fomentant la salut de les economies locals i regionals. Igualment, cal preservar la diversitat cultural dins l’economia mundial, facilitant, per exemple, incentius a la indústria àudiovisual local o als mitjans de comunicació d’utilitat pública.

ICV-EUiA com a part integrant del Fòrum Social Europeu, fa seves les conclusions que reclamen una UE que no només canviï Europa sinó que canviï el món.