28.02.14

ICV-EUiA dona suport al requeriment previ al recurs contenciós administratiu als Fons de Cooperació 2013

El grup municipal d’ICV-EUiA ja va presentar una moció el mes de gener en la que s'acordar prendre les accions legals que convinguessin per part de l'Ajuntament de Granollers per defensar l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local.

Segons el portaveu del grup Josep Casasnovas, "rebutgem la resolució aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que deixa sense aportació la nostra Ciutat, entenem que incompleix amb els objectius del fons, al ser insuficient, arbitrària, discriminatòria i imposada sense el diàleg amb el món local i enviada als ajuntaments en plenes festes de Nadal".

Malauradament, les decisions unilaterals i mancades de diàleg i de consens, l'exclusió de bona part dels ajuntaments, com el de Granollers, i el canvi de criteris de forma incomprensible i al marge dels principis legals, ens obliguen a rebutjar la distribució dels Fons de Cooperació 2013 i a prendre accions legals per defensar l'equitat local i la suficiència de recursos.

La resolució sobre la destinació dels 37 milions del Fons de Cooperació Local, són a part d'insuficients (l'anterior anualitat del 2012 s'hi destinaren 92,4 milions d'euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions d'habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya.

Per Casasnovas, "representa un menyspreu per part del Govern de la Generalitat i la nostre total oposició als criteris emprats en l'atorgament del Fons ja que no s'ajusten als principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes continguts a l'article 291 de l'Estatut de Catalunya".

La marginació d'aquests municipis ve agreujada per una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i més necessaris que mai pel context de crisi.