29.01.14

ICV-EUiA Granollers vota en contra de la desestimació de les al·legacions als pressupostos presentades pels sindicats de l'ajuntament

El ple d'aquest dimarts debat sobre les al·legacions presentades per part dels sindicats de l'ajuntament CCOO, UGT i ASTEM.

 

El portaveu del grup municipal, Josep Casasnovas ha manifestat, "com és la línia habitual d'aquest equip de govern, més que negociar el que s'ha fet és informar i a l'últim moment sense marge de reacció de la part social abocant-los a presentar al·legacions".

El grup municipal va manifestar que l'EBEP estableix en el seu article 37,1 que totes aquestes matèries han de ser negociades, qüestió que no s'ha fet. L'equip de govern diu que aquesta norma no estableix el com s'ha de fer la negociació, però una cosa és el com i un altre no negociar sinó informar i aplicar sense escoltar la part social o sense donar marge a poder realitzar les tasques encomanades als representant legals dels treballadors i treballadores d'aquest ajuntament. El 16 de desembre, un dia abans del ple els van fer entrega de l'expedient de ple, el nostre grup entén que això no és negociar.

En l'intervenció del grup també es va parlar sobre la plantilla i relació de llocs de treball, en concret sobre la transformació de places de personal funcionari a personal laboral vacant esdevinguda durant 2013, 6 places en total, per Casasnovas, "amb aquesta mesura l'equip de govern retrocedeix en les seves actuacions, deixant enrere el que fa temps es va iniciar amb un procés on treballadors i treballadores laborals van passar a funcionaris". Segons ha dit Casasnovas, "aquest és un dels punts on estan encallades les negociacions del nou acord de condicions amb la representació social, amb mesures com aquestes el que fan és tancar portes a l'acord".

D'altre banda sobre l'amortització de dues places, adscrites a la Unitat Operativa de Serveis el portaveu del grup va retreure a l'equip de govern que la informació donada a la comissió informativa per l'eliminació d'aquestes places era que les vacants que es produïen segons el Real Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic no es podien cobrir excepte els casos excepcionals i necessitats urgent i que en el decret de 17 de febrer d'alcaldia on es recollia quins eren aquest, l'unitat operativa de serveis no hi era.

Segons Casasnovas, "la resolució d'alcaldia recull el servei de l'Unitat Operativa de serveis i aquestes dues places a l'UOS es poden cobrir" per últim el portaveu del grup va dir, "potser el que vol l'equip de govern és anar deixant morir mica en mica aquesta unitat, no contractant personal per aquelles vacants que es vagin produint fins que la feina i dimensió de l'UOS sigui residual i llavors externalitzar els serveis que aquesta realitza, un tema en el que el nostre grup no està d'acord"