29.05.04

ICV-EUiA IMPLULSARÀ UNA DIRECTIVA EUROPEA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El candidat d'ICV-EA a les eleccions europees, Raül Romeva, ha protagonitzat avui un acte als jardins Montserrat Roig de Barcelona per presentar les seves propostes per combatre la violència de gènere

vgenere300504.jpg

El candidat d'ICV-EA a les eleccions europees, Raül Romeva, s'ha compromès avui a impulsar al Parlament Europeu una directiva contra la violència de gènere, per tal de combatre aquesta lacra social. Romeva ha adoptat aquest compromís en un acte de campanya celebrat als jardins Montserrat Roig de Barcelona.

1. SITUACIÓ ACTUAL

El 2003 s’han produït a l’Estat Espanyol 67 casos mortals de violència contra dones en l’àmbit familiar. Pel que fa al 2004, ja anem per la 36 víctima mortal. Catalunya és la tercera comunitat autònoma en nombre de denúncies per agressions. La gravetat dels fets fa palesa la importància d’una atenció adequada a aquest fenomen, que és un problema social i polític i que cal abordar més enllà de la suma dels casos individuals.

Per això, al Congrés ja s’ha iniciat la redacció d’una llei integral, que abordi tots els aspectes d’aquest fenomen, no només el policial i d’atenció social, que són primordials, sinó també l’educatiu, l’econòmic, el de sensibilització etc etc. Aquesta llei abordarà l’atenció però també la prevenció. Aquest segon aspecte és fonamental per ICV-EUIA, donat que no estem parlant d’un crim excepcional, sinó d’una actitud delictiva sustentada en els rols tradicionals de submissió de les dones als homes, i massa sovint legitimada socialment.

En el mateix sentit, a la Generalitat de Catalunya s’està abordant un pla integral, en el marc de les seves competències.

Però aquest fenomen no és exclusiu del nostre país. La violència sexista és el fenomen més extens en el temps i l’espai, ja que s’ha exercit a totes les èpoques i en tots els països del món, tal i com reconeix la Declaració de la ONU pel Drets de les Dones, aprovada a la cimera de Pequin l’any 1995.

Per tant aquest és un trist tret comú dels 25 països europeus. Per citar 4 exemples:

§ En països com Finlàndia el 52% de les dones adultes han estat víctimes de la violència o amenaces físiques o sexuals a partir dels 15 anys.
§ A Bèlgica, la xifra és del 68%.
§ A Alemanya un 14,5 de les dones han patit la violència de sexual per un dels membres de la seva família
§ L’Eurobaròmetre de l’any 2000 senyalava que el 46, 1% de la població europea creu que la violència sexual contra les dones és causada per una actitud de provocació de les víctimes.

2. EL MODEL D’ICV-EUIA

1. Estem per una Europa que protegeixi els drets i les llibertats de les dones. Sense aquests drets i llibertats, no és possible l’eradicació de la violència de gènere.

En el context actual, la Unió Europea està vivint un procés constituent, cal demanar que s’incorporin tot un seguit de drets de ciutadania que ajudin a promoure la igualtat entre homes i dones, ja no només des del punt de vista formal sinó també real en tots els àmbits de la vida.

Per tal de combatre la discriminació de les dones és imprescindible avançar en un model d’Europa social i recuperar des de l’àmbit públic l’interès per les polítiques de la quotidianitat invertint la tendència del últims anys segons la qual han anat disminuint la despesa pública i conseqüentment els estàndards de qualitat en aquests àmbits. Si volem una Europa on les dones puguin exercir els seus drets socials, dret a un treball estable, dret a la maternitat, a la participació ciutadana, hem de garantir una oferta de recursos i serveis públics que ho permetin.

Al mateix temps, cal abordar decididament les violacions flagrants dels drets de les dones que es produeixen avui a Europa, com la violència de gènere, la desigualtat en l’accés a les polítiques de benestar, el dret a l’avortament, el dret a asil polític per a les víctimes de violència de gènere en països tercers, el sexisme en els mitjans de comunicació, i la distribució de les tasques familiars no retribuïdes entre homes i dones.

2. Cal que Europa es prengui com una qüestió urgent la lluita contra la violència de gènere

Donem suport a les diferents iniciatives desenvolupades per la UE adjudicació de fons, creació de programes (com el programa Daphne II), realització d’estadístiques de la situació als Estats membres o conferències sobre el paper de la policia, en la lluita contra aquest tipus de violència, i esperem que l’enfortiment de la UE en faci un agent clau en una major priorització d’aquestes qüestions per part de tots els estats membres

Si la UE pretén ser un espai lliure i democràtic, que garanteixi la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania s’ha de dotar d’instruments eficaços i que regulin de forma uniforme les actuacions dels diferents Estats en la principal agressió als drets humans que pateixen avui les dones europees: la de la violencia de gènere.

3. LES PROPOSTES D’ICV-EUIA:

Per una directiva europea contra la violència de gènere

Des de ICV-EuiA apostem per l’aprovació d’una directiva europea en contra de la violència de gènere, que obligui a tots els estats membres de la Unió Europea a adequar les seves legislacions sobre el tema.

Aquesta directiva Europea hauria de contemplar aspectes com:

· Establiment d’estàndards en la definició del problema i del tipus d’actuacions necessàries, que hauran de realitzar-se de forma integral i sempre amb un component preventiu.
· Garantia i establiment d’estàndards mínims de recursos destinats al combat contra la violència de gènere i adaptació a la diversitat de necessitats en base al territori.

Adaptació dels continguts, procediments, actituds i valors que formen el currículum educatiu a la promoció de la igualtat de drets entre homes i dones i del valor de la diferència i la diversitat.

· Establiment de drets de les víctimes i de les polítiques estatals que se’n desprenguin: En concret: defensarem el dret als recursos socials i econòmics de forma independent a la realització de denúncies o no.

Foment de l’adequació dels espais públics urbans i rurals a la seguretat, i la percepció de seguretat, de les dones.