08.02.13

ICV-EUiA presentarà al Ple de dimarts una proposta alternativa de socialització de llibres de text i material didàctic i pedagògic

Mentre retalla beques menjador i ajuts socials pels més necessitats i contra l’opinió de la comunitat educativa, el PP vol malbaratar 1,8 milions d’euros en subvencionar una part dels llibres de text, també a famílies amb alt poder adquisitiu

Garcia Albiol es nega a escoltar els raonaments que li fan els docents, els tècnics i les AMPAS i planteja un model difícil de gestionar, que dificultarà la tasca de socialització que desenvolupen pares, mares i mestres, que pot excloure a persones realment necessitades premiant als més rics i que no te prevista la continuïtat en els propers cursos.

Carles Sagués president del Grup Municipal d’ICV-EUiA considera que “Garcia Albiol hauria de posar una mica de seny i apostar pel model d’ajuts directes a les escoles”. Un model que ha demostrat el seu èxit al llarg dels anys i que resulta infinitament més barat, obtenint els mateixos resultats per a les famílies. “Si és més car i més ineficaç, perquè ho vol fer així” es pregunta Sagués, que afegeix “Segur que si els diners enlloc de ser públics fossin seus, no els llençaria d’aquesta manera”.

El proper dimarts ICV-EUiA, com sempre, dirà SI a la socialització, Si als valors  pedagògics de solidaritat i respecte, Si a incrementar el suport a les famílies a través dels ajuts als centres educatius.

“Per això ens oposarem a l’electoralisme car i barroer del PP i presentarem una alternativa, ja explicada aquest matí a representants de les famílies i equips directius, que estic segur farà consens entre la majoria del Ple Municipal i de la Comunitat Educativa” manifesta Carles Sagués.

ESBORRANY DE PROPOSTA DE SUPORT A LA SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT I LA COMPRA DE MATERIAL DIDÀCTIC I PEDAGÒGIC

En l’actual context de crisi, l’escola ha esdevingut, a més, un espai des d´on s’intenten pal·liar situacions d’extrema necessitat de les famílies gràcies al treball i a la coordinació dels professionals de l’educació amb els serveis socials de les administracions competents i amb les entitats socials. En un moment en què la pobresa infantil al nostre país arriba ja al 26,4% (Idescat, desembre de 2012), els nens i nenes més vulnerables tornen a ser, malauradament, els principals protagonistes de l’estudi. Nenes i nens que tenen garantit el dret universal a l’educació, però als quals cal oferir també unes mateixes condicions de partida per a crear una societat més justa, equitativa i digna. Infants que han de poder anar a l’escola amb la màxima dignitat i sense cap altra preocupació que aprendre i compartir experiències amb els seus companys. Persones que demà seran adultes i, que si no s’hi posa remei, patiran també en el futur les conseqüències de les carències del present. La lluita contra l’exclusió social, fent especial incidència en la població infantil, ha de ser una prioritat i una responsabilitat compartida que han d’exercir tots els agents socials implicats: els poders públics, les entitats socials, la comunitat educativa, les famílies i la societat en general. Només així, conjuntament, es pot construir una societat mes igualitària on es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom en un moment de dificultat social. (4at estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, gener 2013)

És en aquest context i seguint la línia dels darrers anys, que valorem de forma positiva el treball que es realitza des de la Comunitat Educativa a través dels projectes de socialització i reutilització de llibres de text i material escolar, tant pel que fa a l’aspecte econòmic, com al de la sensibilització i educació en els valors de la solidaritat i el respecte.

És clar, però, que per aquesta tasca és imprescindible el suport de l’administració, suport tècnic, però també i fonamental econòmic i que  avui s’ha de fer un gran pas endavant.

Entre els centres educatius de Badalona hi ha diversos nivells de desenvolupament d’aquests projectes i sobre tot cal diferenciar les situacions entre escola pública i concertada o primària i secundària o l’educació especial.

Entre els 27 centres que ja hi estan implicats, alguns fa més de 10 anys, n’hi ha que han assolit un nivell molt avançat, altres que podríem situar al nivell mig i també els que ho estan iniciant. De la mateixa manera n’hi ha un bon nombre que no ho tenen entre els seus projectes.

Per tant la nostra proposta ha d’intervenir en cada cas tenint en compte aquesta realitat, respectant la decisió de cada  centre i les particularitats, però oferint les alternatives necessàries per a garantir a tots els centres educatius la possibilitat d’ampliar, de manera significativa els seus processos o d’iniciar-los, tot garantint-ne en cada cas, la seva continuïtat.

A grans trets i per tant sense entrar encara a fer concrecions, la nostra idea és poder garantir que els centres que es troben en la fase més avançada puguin assolir la pràctica gratuïtat,  els del segon nivell ocupin el seu lloc, els més incipients pugin al següent graó i que els que no ho estan aplicant ho puguin incloure en el seu projecte de centre.

 En qualsevol cas la proposta es basaria en les següents premisses:

  • Elaboració per part dels tècnics municipals d’un projecte, per ser presentat, debatut i consensuat amb la Comunitat Educativa, que inclouria procediments, quantitats econòmiques i diferents casuístiques a tenir en compte.
  • ­La proposta ha d’estar llesta amb el temps suficient perquè equips directius i AMPAS estiguin en disposició de poder-la aplicar el proper curs 2013-14
  • ­ Es destinarà el suport tècnic necessari per a facilitar l’aplicació del projecte, fonamentalment en els casos que l’iniciïn. 
  • ­ L’aportació econòmica es farà de forma directe als centres educatius.
  • ­ Es tindrà en compte també, els casos que hi pugui haver d’ajuts directes a famílies, segons el nivell de socialització i sempre amb l’informe del Centre i els equips de Serveis socials.

Grups Municipals PSC,CiU,ICV-EUiA

Badalona febrer 2013