22.03.12

ICV exigeix al Govern que reconsideri les mesures sobre els ajuts al lloguer.

Salvador Milà insta el Govern de la Generalitat a obrir la possibilitat de fer noves ajudes per donar resposta a les situacions d’exclusió social i a les persones que han perdut el seu habitatge per execució hipotecària

Imatge de recurs de Salvador Milà

El diputat d'ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya, Salvador Milà, ha fet avui una valoració negativa de la forma d'aplicar i gestionar els escassos ajuts i
prestacions per al pagament de lloguer en un moment de crisi com l'actual. "El Govern és incapaç de donar una resposta als milers de ciutadans que han perdut
el seu habitatge, i que comproven les dificultats per accedir a un recurs que els hauria permès recuperar un sostre mitjançant l'accés a un habitatge amb un
lloguer assequible, amb un lloguer just", ha indicat Milà al mateix temps que ha explicat que en cap cas "hauria d'estar sotmès a convocatòries anuals, sinó
com un recurs de protecció del dret a l'habitatge i un pla de xoc per evitar situacions d'exclusió".

En aquest sentit, Milà ha entrat a registre una Proposta de Resolució en el Parlament que insta al Govern a "obrir de forma immediata la possibilitat de tramitar noves sol·licituds d'ajut al pagament del lloguer per tal de poder donar resposta a les situacions d'exclusió social residencial esdevingudes des del mes de maig
de 2010, especialment pel que fa a les persones i famílies que han perdut el seu habitatge ja sigui com a conseqüència d'una execució hipotecària, ja sigui
per no haver pogut fer front al pagament del lloguer". El diputat ecosocialista també demana que aquest ajut "no estigui sotmès a convocatòries, el termini
limitat de les quals, normalment d'un mes, impedeix que es puguin presentar aquelles sol·licituds d'imperiosa urgència social, com ara quan es produeix undesnonament".

La iniciativa parlamentaria, que serà discutida en comissió, exigeix al Govern de la Generalitat "fer les gestions necessàries per reclamar al Govern central
l'ampliació dels recursos destinats als programes específics de Renda Bàsica d'emancipació per joves i a les ajudes al pagament de lloguer i a la remodelació de barris, transferint a les Comunitats autònomes amb competències en matèria d'habitatge els pagaments pendents  al fons d'eficiència de l'any 2010 que li corresponien a Catalunya".