31.10.13

ICV exigeix que no se sepulti el jaciment íber descobert a La Segarra

Els veïns de Prats del Rei (Alta Segarra, Anoia) contemplen com la troballa, aquest estiu, d'una gran muralla de pedra dels segles VI-V ANE pot ser del tot efímera si el Govern de la Generalitat compleix la seua voluntat de soterrar a corre-cuita aquest jaciment argumentant falta de pressupost. Les entitats del territori, aplegades en la Xarxa Sikarra, alerten de l’extraordinària singularitat de la troballa, i posen sobre la taula alternatives viables econòmicament que permetrien gaudir del seu potencial turístic, cultural, educatiu, identitari i cohesionador.

ICV constata que existeixen diverses solucions que permetrien mantenir les restes visibles i preservar-les alhora, amb pressupostos assumibles i la possibilitat que hi hagi col·laboració econòmica de diverses institucions (Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, Departament de Cultura). Segons càlculs de les entitats veïnals, instal·lar un vidre per visualitzar la muralla costaria uns 15.000 euros, és a dir el 0,02% del pressupost de museïtzació de les restes arqueològiques del Mercat del Born.

La troballa, que es va produir de forma accidental aquest estiu, podria indicar l'existència d'un gran oppidum ibèric des d'on s'hauria comerciat amb mercaders grecs, fet que lligaria amb la moneda trobada prop del jaciment (s. III ANE) on s'hi llegeix el mot "Sikarra", que podria ser aquest poblat, i amb les posteriors làpides romanes que parlen del "municipium Sigarrenses" (s. I a III) localitzades fa anys al mateix nucli.

Sikarra fa evident la desídia davant el patrimoni i el greuge territorial

Després de la visita al jaciment, la diputada d'ICV-EUiA Sara Vila ha dit que "El greuge territorial és, més que evident, flagrant. Es vol enterrar patrimoni d'alt valor sota l'asfalt, desatenent la crida que arriba des de la societat civil, que, igual que va passar en un tema mediambiental com el Fracking, demostra més consciència que l'administració en una qüestió com la protecció del patrimoni cultural". Fonts veïnals indiquen que, abans de veure cobertes les restes, fins i tot estarien disposats a buscar finançament col·lectiu per cobrir la despesa de museïtzació si l'administració pública obvia les seues responsabilitats en aquest àmbit.

ICV exigeix al Govern que escolti la Campanya #SalvemSikarra endegada a La Segarra per evitar que el jaciment de Prats de Rei sigui colgat i perquè s'impulsi la correcta preservació i museïtzació i l'accessibilitat. La Generalitat té l'obligació no solament de salvaguardar el patrimoni, sinó de garantir-ne l'accès i gaudi a tota la ciutadania. Vilà remarca "La troballa del jaciment de Sikarra ha demostrat que hi ha una arqueologia social i participativa que va molt més enllà de la falta d'interès d'una administració. Mentre la ciutadania s'empodera, posa en valor el seu propi passat, i permet al territori recuperar la dignitat, la Generalitat dóna l'esquena".

No resulta en cap cas vàlida la resposta del Departament de Cultura argumentant les restes no reuneixen condicions de museïtzació, ja que són moltes les evidències i les veus científiques que indiquen el contrari. "Museïtzar les restes és del tot viable econòmicament, i a banda de preservar la memòria històrica, repercutiria de forma molt positiva en els àmbits econòmic, turístic i educatiu pel potencial que atresora la troballa. No podem enterrar una part important de les nostres arrels" ha afegit Vilà. Per tot plegat, i donada la urgència de la situació, ICV fa una crida al govern de la Generalitat i de l'estat per a que el projecte arqueològic de Sikarra estigui inclós en l'1% cultural de les dos administracions. La formació ecosocialista ha formulat les següents qüestions al Parlament de Catalunya:

1.   Quina és la intenció del Departament respecte la continuïtat de les excavacions així com la protecció i estudi dels jaciments trobats? 	
2.   Quina és l'opinió del Departament sobre la possibilitat de realitzar un projecte de interpretació, projecció i/o museïtzació dels jaciment? 	
3.   Quines accions immediates i a llarg termini pensa dur a terme el Departament en relació a la troballa? 	
4.   Ha iniciat el Departament contactes amb l'ajuntament i la diputació de Barcelona per a la preservació o protecció del jaciment i la seva interpretació? 	5.   Ha entrat el Departament en contacte amb la Universitat de Lleida, responsable de les excavacions fins ara, en relació al jaciment?

El que està a punt de cobrir l'administració de la Generalitat és el Km. 0 de la Història de la Segarra. Després de 2200 anys d'oblit i desconeixement, els segarrencs i segarrenques tan sols hauran pogut disposar de poc més de quatre mesos per a contemplar les seves restes. Com diu la Xarxa Sikarra "La forma com una societat valora i tracta les restes del seu passat mostra el seu grau real de civilitat".