03.02.11

ICV de Figueres creu necessari fer un seguiment periòdic dels ingressos municipals

· Xavier Monfort considera que els pressupostos per a aquest exercici no s’ajusten a les previsions reals de l’economia · En cas de que no es compleixin les previsions d’ingressos es podrien ajustar les despeses · És indispensable que el govern municipal faci un gest de transparència pública sobre l’evolució de les finances locals

Figueres, 3 de febrer de 2011

L’agrupació local d’Iniciativa per Catalunya – Verds de Figueres ha presentat aquest matí una instància a l’Ajuntament de Figueres sol·licitant la liquidació dels ingressos detallats per cadascuna de les partides previstes en els pressupostos municipals per a l’any en curs. Així mateix, la voluntat de l’agrupació local és disposar de l'evolució d’aquests ingressos cada mes i que siguin públics, amb l’objectiu de fer un seguiment periòdic dels ingressos municipals.

 

Xavier Monfort, candidat d’Iniciativa per Catalunya Verds a les properes eleccions municipals,  considera que els pressupostos que preveu aprovar aquesta tarda l’Ajuntament de Figueres per al 2011 no s’ajusten a les previsions reals de l’economia en els següents apartats, principalment:

 

-l’impost sobre construccions i obres, que dobla la previsió de 2010 fins a 1 milió d’euros.

-la taxa de llicències urbanístiques, amb un increment del 50%, fins a 230.000 €

-l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua) fins a 1’8 milions d’euros, un 80% més que l’any 2010.

-endarreriments de l’Impost de Béns Immobles amb una previsió de 2,6 milions d’euros en un any, quan no s’ha desenvolupat aquest tipus de gestió en 4 anys.

 

D’aquesta forma, en cas de que es produís una desviació significativa en les partides d’ingressos respecte del previst en els pressupostos, s’estaria a temps d’ajustar les despeses i així no agreujar l’estat de les finances municipals.

 

Per tot això, i d’altres partides que afecten la ciutadania i l’estat financer de l’Ajuntament, des d’ICV es considera indispensable que el govern faci un gest de transparència pública sobre l’evolució de les finances locals.

Agrupació local d´ICV Figueres

Més informació:

 

Òscar Vergés                                                                                                  Xavier Monfort

Premsa                                                                                  Alcaldable d’ICV per Figueres

636 328 045                                                                                                          606 909 817

overges@hotmail.com                                                            xavimonfi@hotmail.com