11.05.11

ICV-Independents de Banyoles, a propòsit de l'anunciat projecte d'Hotel al Front d'Estany, alerta del perill que es buidi de contingut el futur POUM i del fet que les decisions de la propera legislatura es prenen sense cap transparència i en plena campany

Mes rere mes, en cada Ple Municipal, l'Equip de Govern va acumulant modificacions sobre modificacions del planejament vigent des de 1983, modificacions que van deixant sense cap contingut el futur POUM.

El darrer 28 de març es va aprovar una modificació del planejament clarament lesiva per als interessos de la ciutat i adreçada a beneficiar un propietari concret, on s'acceptava modificar els usos del solar del Cigne augmentant en 550 metres quadrats la superfície habitable. El nostre grup va presentar fins a deu motius d'al•legació a aquesta modificació, entre d'altres, pel fet que l'Ajuntament acceptés com a base de tributació una valoració del metre quadrat absolutament irreal, extrapolada de pisos per a persones de pocs recursos de l'ARE de darrera del monestir; i també el fet que els habitatges a construir no reservarien sòl de protecció oficial.

Doncs bé, ara el mateix promotor d'aquell negoci proposa la construcció d'un Hotel amb SPA amb planta més tres pisos, que la notícia periodística dóna per fet.

ICV vol manifestar al respecte que el Govern Municipal hauria de tenir l'amabilitat d'informar dels projectes de ciutat als altres Grups Municipals, que també representen la ciutadania, i que no haurien d'assabentar-se pels mitjans de comunicació d'aquests temes de ciutat.

D'altra banda, seguim considerant que la ordenació del Front d'Estany i dels seus usos hauria de ser un dels elements bàsics del futur POUM i que si se li segueixen afegint pedaços, la capacitat d'ordenar la ciutat futura de forma participativa quedarà en anul•lada en la pròxima legislatura.

ICV espera amb impaciència poder llegir el projecte tècnic de l'Hotel per verificar que no hi hagi cap aspecte perjudicial per a la ciutat com passava en el cas del solar del Cigne.