15.05.17

ICV Manresa presenta propostes per replantejar els pressupostos participatius del govern municipal

Els ecosocialistes creuen que el procés de pressupost participatiu actual «es queda curt i és una «competició entre entitats amb una quantitat molt baixa de recursos sobre la que es permet decidir.

Participació

Coincidint amb la finalització de la consulta sobre el pressupost municipal de 2017 ICV Manresa ha presentat a l'Ajuntament una bateria de propostes per replantejar la política participativa i l'actual procés de pressupostos participatius del govern municipal. Un procés que segons els ecosocialistes «es queda molt curt i acaba pervertint la participació real».

 

Per a la portaveu d'ICV a Manresa, Ana Cecilia Querol si realment es vol fer un pressupost participatiu cal anar molt més enllà del procés que es planteja actualment i permetre que «la opinió de la ciutadania realment tingui pes i repercussió sobre el conjunt del pressupost i no solament sobre una partida que no arriba ni al 0,25% del pressupost municipal ».

 

Segons els ecosocialistes, tal com està plantejat ara com ara «el procés s'assembla més a una competició entre entitats per veure qui guanya part dels pocs diners amb els projectes proposats que no pas a un procés veritablement participatiu que fruït de la deliberació marqui línies i incorpori accions en el conjunt del pressupost». Querol posa un exemple, «els ajuts perquè els nens i nenes en situació de vulnerabilitat facin activitats extraescolars, cal que estigui en el pressupost ordinari, i no deixar la garantia d'un dret de la infància en mans d'una consulta. si existís participació sobre el conjunt de pressupost les entitats  no s'haurien de veure obligades a presentar segons quins projectes».

 

Per evitar això, ICV Manresa creu que cal replantejar la política de participació i que a inicis de cada mandat en el marc del pla d'actuació municipal «es realitzi realment un procés deliberatiu entre la ciutadania en el que s'entri en concreció de projectes i accions, es temporitzin, es traslladin al Pressupost i no només es debati sobre línies generals difuses». Per als ecosocialistes, fruït d'aquest procés els pressupostos de cada any reflectirien accions i projectes fruïts de la participació».

 

Per tal que aquest procés no depengui de la voluntat política de cada govern, ICV proposa que en el marc de la redacció del nou reglament de participació que s'ha iniciat «s'incorpori en el text com a obligació de l'Ajuntament, paràmetres i característiques concretes d'aquest procés de participació sobre el pla d'actuació».

 

En la bateria de propostes presentades per ICV de cara al nou reglament destaquen també, el replantejament d'òrgans com el Consell de Ciutat per tal de fer-lo més dinàmic, l'obligació de realitzar un mínim de dues audiències públiques al llarg del mandat com a mecanisme de rendició de comptes, o que s'incorpori «tal com es permet en altres municipis la possibilitat que la ciutadania i les entitats, amb el recolzament del nombre de signatures que es determini pugui proposar directament i no només a través dels partits, punts a l'ordre del dia dels plens municipals».